IMAGE اجرای 49 طرح تحقیقاتی مداخلات بالینی در حوزه کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چهارشنبه, 26 شهریور 1399
اجرای 49 طرح تحقیقاتی مداخلات بالینی در حوزه کرونا در دانشگاه  علوم پزشکی مشهد... ادامه مطلب ...
IMAGE اجرای 15 طرح تحقیقاتی با محوریت گیاهان دارویی در مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان داروی
سه شنبه, 25 شهریور 1399
اجرای  15 طرح تحقیقاتی با محوریت گیاهان دارویی در مرکز تحقیقات فارماکولوژیک... ادامه مطلب ...
IMAGE تولید نمونه ساده (prototype ) دستگاه ونتیلاتور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سه شنبه, 25 شهریور 1399
تولید نمونه ساده (prototype ) دستگاه ونتیلاتور در دانشگاه علوم پزشکی مشهد  با همکاری... ادامه مطلب ...
IMAGE بازدید رییس دانشگاه الزهرا کربلا از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دوشنبه, 17 شهریور 1399
بازدید رییس دانشگاه الزهرا کربلا از  دانشگاه علوم پزشکی مشهد  در راستای افزایش... ادامه مطلب ...
IMAGE کسب رتبه 600-501 جهانی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه بندی 2021 تایمز
دوشنبه, 17 شهریور 1399
کسب رتبه 600-501 جهانی توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رتبه بندی 2021 تایمز  بر اساس... ادامه مطلب ...
مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
دکتر عبدالرسول رنگرزی 
rangraziar@mums.ac.ir
کارشناسان
سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری سال 1398