به منظور دستيابي به اهداف و ارزشهاي والاي اخلاقي و حفظ شان و كرامت انساني در انجام پژوهشهاي پزشكي و تاكيد بر رعايت جنبه هاي شرعي، حقوقي و اخلاقي در پژوهش هاي علوم پزشكي، كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي  در هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و يا مراكز تحقيقاتي در سراسر كشور تشكيل مي گردد.
 
اهداف
 
1- رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهش هاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايه و تحقيقات نظام بهداشتي – درماني
2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق
3- حفظ حقوق آزمودني،پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق
4- پيشگيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي كه ممكن است توسط محققين در داخل كشور به اجرا درآيد.
5- ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و خصوصي در برنامه اي تحقيقاتي
 
با توجه به لزوم استفاده از کدهای اخلاقی و نظارت اخلاق بر طرح های پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش با نظر خبرگان و مدیران پژوهشی کشور اقدام به بازنگری راهنما های (کدها) عمومی و اختصاصی اخلاق در پژوهش نموده است.  بدیهی است رعایت مفاد این راهنماها در طرح های پژوهشی الزامی می باشد. آخرین نسخه مصوب این راهنما ها به شرح زیر می باشد:
 
دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی 1- راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش های دارای آزمودنی انسانی

روند صدور شناسه (كد) مصوبه‌ي اخلاق كميته‌هاي اخلاق  در پژوهش دانشگاهي و سازماني

فرایند گردش کار کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

فرم  در خواست بررسي طرح هاي پژوهشي توسط كميته اخلاق  

راهنماي کشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهش علوم پزشکي
 آئين نامه آموزشي کارشناسي ارشد
 دستورالعمل تشکيل، سطح بندي و شرح وظايف کميته هاي اخلاق در پژوهشهاي زيست پزشکي 7- راهنمای اخلاقی پژوهش بر گروههای آسیب پذیر
 دستور العمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي 8- مطالعات باليني و مطالعات هم ارزي زيستي بر وري داروها

آئین نامه ها و ضوابط داروئی- مجموعه اول- 1389

ابلاغ طی نامه شماره 1365/655/د مورخ 22/10/1389

کدهای حفاظت آزمودنی انسانی درپژوهش‌های علوم پزشکی

10- بیانیه هلسینکی (ویرایش 2013 )
(جدید) دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی( نامه) 11- ترجمه بیانیه هلسنیکی (ویرایش 2013)

ضرورت تصویب اخلاقی فاز پیش بالینی و بالینی کارآزمایی بالینی واکسن ها

12-دستورالعمل اخذ کد ثبت در IRCT قبل از اجرای طرح
فرم رضايت نامه

 

 رضايت نامه شرکت در طرح . . . . .

 

آقاي/ خانم محترم

بدين وسيله از شما جهت شركت در پژوهش فوق‌الذکر دعوت به عمل مي‌آيد. اطلاعات مربوط به این پژوهش در این برگه خدمتتان ارائه شده است و شما برای شرکت یا عدم شرکت در این پژوهش آزاد هستید.

شما مجبور به تصميم گيري فوري نيستيد و برای تصميم گيري در اين باره مي‌توانيد سوالات خود را از تيم پژوهشي بپرسيد و با هر فردي که مایل باشید مشورت نماييد. قبل از امضاي اين رضايت نامه مطمئن شويد كه متوجه تمامي اطلاعات اين فرم شده‌ايد و به تمام سوالات شما پاسخ داده شده است.

مجري پژوهش

 

 1. من  مي‌دانم  كه اهداف اين پژوهش عبارتند از:

 

 

 1. من مي­دانم که شرکت من در اين پژوهش کاملاً داوطلبانه است و مجبور به شرکت در اين پژوهش نيستم.

به من اطمينان داده شد که اگر حاضر به شركت در اين پژوهش نباشم، از مراقبت‌هاي معمول تشخيصي و درماني محروم نخواهم شد و رابطه درماني من با مركز درماني و پزشك معالجم دچار اشكال نمي‌شود.

 1. من مي‌دانم كه حتي پس از موافقت با شركت در پژوهش مي‌توانم هر وقت كه بخواهم، پس از اطلاع به مجري، از پژوهش خارج شوم و خروج من از پژوهش باعث محرومیت از دریافت خدمات درمانی معمول برای من نخواهد شد.
 2. نحوه‌ي همکاري اينجانب در اين پژوهش به اين‌صورت است:
 3. منافع احتمالي شرکت اينجانب در اين مطالعه به اين شرح است:

 

 

 1. آسيب‌ها و عوارض احتمالي شرکت در اين مطالعه به اين شرح است:

 

 

 1. در صورت عدم تمایل به شرکت در مطالعه روش معمول درمانی برای من ارائه خواهد شد که منافع و عوارض آن به این شرح است:

 

 

 1. من مي­دانم كه دست اندر كاران اين پژوهش،  كليه اطلاعات مربوط به من را نزد خود به صورت محرمانه نگه‌داشته و فقط اجازه دارند فقط نتايج كلي و گروهي اين پژوهش را بدون ذکر نام و مشخصات اينجانب منتشر كنند.
 2. می­دانم که كميته اخلاق در پژوهش با هدف نظارت بر رعایت حقوق اينجانب مي‌تواند به اطلاعات من دسترسي داشته باشد.
 3. من مي‌دانم كه  هيچ‌يک از هزينه‌هاي انجام مداخلات پژوهشي به شرح ذيل بر عهده من نخواهد بود.

 

 

 1. خانم / آقاي .....................جهت پاسخگويي به اينجانب معرفي شد و به من گفته شد تا هر وقت مشكلي يا سوالي در رابطه با شركت در پژوهش مذكور پيش آمد با ايشان در ميان بگذارم و راهنمايي بخواهم.

آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه ايشان به شرح به من ارائه شد:

 • آدرس: .......................................................................................................................................................
 • تلفن ثابت: ...........................................................................
 • تلفن همراه: ..........................................................................
 1. من مي‌دانم كه اگر در حين و بعد از انجام پژوهش هر مشكلي اعم از جسمي و روحي به علت شرکت در اين پژوهش براي من پيش آمد درمان عوارض، و هزينه‌هاي آن و غرامت مربوطه بر عهده مجري خواهد بود.
 1. من مي­دانم اگر اشکال يا اعتراضي نسبت به  دست اندركاران يا روند پژوهش دارم مي­توانم با كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس: خیابان دانشگاه- جنب سینما هویزه- ساختمان قرشی- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تماس گرفته و مشکل خود را به صورت شفاهي يا كتبي مطرح نمايم.
 2. اين فرم اطلاعات و رضايت آگاهانه در دو نسخه تنظيم شده و پس از امضا يک نسخه در اختيار من و نسخه ديگر در اختيار مجري قرار خواهد گرفت.

 

اينجانب ...........................  موارد فوق‌الذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را  براي شركت در اين پژوهش اعلام مي‌کنم.

 

امضاي و اثر انگشت شركت كننده

 

 

اينجانب ........................... ولی/قیم قانونی ............................ موارد فوق‌الذکر را خواندم و فهميدم و بر اساس آن رضايت آگاهانه خود را  براي شركت کودک/ فرد تحت سرپرستی من در اين پژوهش اعلام مي‌کنم.

 

امضاي و اثر انگشت ولی/ قیم قانونی

 

 

 

 

اينجانب ……………… خود را ملزم به اجراي تعهدات مربوط به مجري در مفاد فوق دانسته و متعهد مي‌گردم در تأمين حقوق و ايمني شركت كننده در اين پژوهش تلاش نمايم.

 

مهر و امضاي مجري پژوهش