امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فـــراخـــوان 

 

دومین آگهی دعوت به همکاری متقاضیان هیات علمی پژوهشی ضریب کا/قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اولین فراخوان جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی - مشمولان طرح نیروی انسانی و نظام وظیفه سال98

آگهی دعوت به همکاری متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی ضریب کا بصورت درمانی یا غیر هیات علمی

آگهی دعوت به همکاری متقاضیان هیات علمی پژوهشی ضریب کا/ قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 98

دومین فراخوان پسادکترا داخل دانشگاهی سال98

آگهی دعوت به همکاری متقاضیان هیات علمی پژوهشی ضریب k در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جذب هیئت علمی پژوهشی آمار زیستی در دانشگاه فسـا

جذب هیات علمی پژوهشی ضریب K در دانشگاه بندر عباس

درخواست دانشگاه اصفهان جهت اعلام رشته های این دانشگاه در فراخوان های جذب هئیت علمی 

 

---------------------

فراخوان طرح جایگزین خدمت سربازی 

نهمین فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی

 فراخوان Call for EMRO/TDR small Grants scheme 2018-19 جهت انجام تحقیقات در زمینه بیماری های عفونی در سال 2019-2018  

آغاز چهارمين فراخوان جذب جهت برنامه دستيار پزشك پژوهشگر ۱۳۹۶

اولین فراخوان جذب دانشجوی Post Doc دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396

دومين فراخوان جذب دانشجوی Post Doc وزارت بهداشت در سال 1396

 

---------------  

پذیرش دانشجوی PhD by Research در سایر دانشگاههای کشور

 

---------------------- 

 
فراخوان شرکت در کارگاه ها، سمپوزیوم ها ....
 
 

کارگاه دو روزه تئوری و عملی کریسپر / 23 و 24 مرداد ماه / بیمارستان شهدای تجریش

کارگاه یک روزه جداسازی سلولهای کراتینوسیت و ملانوسیت و پیوند آن در بیمار ویتیلیگو و تهیه SVF به روش دستی