امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 برای دیدن لیست کامل مجلات ISI و PMC ایران به سایت وزارت متبوع hbi.ir مراجعه فرمائید. مجلاتی که در این صفحه ملاحظه می فرمائید به درخواست موسسات و دانشگاه های دیگر گنجانده شده اند.

نام مجله/فصلنامه

اهواز
مجله علمی پژوهشی توسعه آموزش
اراک
مجله Iranian Journal of Toxicology
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 
اردبیل 
مجله سلامت و مراقبت دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
ارومیه  
مجله انگليسي زبان International Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences  دانشگاه علوم پزشکي اروميه 
ایلام
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مجله انگلیسی زبان Journal of Basic Research In Medical دانشگاه علوم پزشکی ایلام
فصل نامه تخصصی پرستاری سالمندان دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
بابل
فصلنامه علمی اسلام و سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل
 تبریز
مجموعه مجلات Tuoms Press
 journal of caring Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تربت حیدریه 
مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
 تهران
مجله مرکز ملی تحقیقات حلال
مجله علوم خواب تحت عنوان Journal of sleep sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجله علوم خواب journal of sleep science  دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري مصدوميت ها دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
جهرم 
مجله آموزش و اخلاق در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم
زابل 
نشریه نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل
زاهدان
مجلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
مجله انگليسي زبان Dental Clinical and Experimental Journal دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
زنجان
مجله انگلیسی زبان journal of advances in medical and biomedical research
ساری 
فصلنامه علمي- تخصصي موسسه قرآن و عترت پيامبر اعظم (ص) ساري
سبزوار
مجله Journal of Biomedicine (JBM) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
شهرکرد
مجله انگلیسی زبان international journal of epidemobgic reserach
سمنان
مجله انگلسی زبان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
شیراز
international journal of nutrition sciences
مجله بين المللي سلامت مدرسه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز
مجله Research & Journal of Rehabilitation Sciences دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
قزوین
مجله علمی پژوهشی Bitechnology and health دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دانشگاه علوم پزشکی قزوین Social Health and Behavior
قم
انگلیسی زبان health, Spirituality,and medical Ethics
 Health spirituality and medical 
دانش سلامت و دین
کاشان
نشريه بين المللي International Archives of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکي کاشان
دو مجله انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکي کاشان
دو مجله انگلیسی زبان Archives of Trauma Research and Nursing and Midwifery Studiesدانشگاه علوم پزشکی کاشان 
کردستان
محله انگلیسی زبان مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مجله لاتین گیاهان دارویی (Advanced Herbal) Medicine) دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
کرمان
فصلنامه علمي و پژوهشي لاتين دانشگاه علوم پزشکي کرمان
مجله اعتیاد وسلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مجله بین المللی مدیریت و سیاست گذاری در سلامت وابسته به پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
گلستان
مجله پژوهشی Jorjani Biomedicine journal
مجله دانشجویی حکیم سیداسماعیل جرجانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مجله انگليسي زبان Journal of clinical abd Basic Research (JCBR) دانشگاه علوم پزشکي گلستان
مجله انگليسي زبان Journal of Research Development in Nursing & Midwifery دانشگاه علوم پزشکي گلستان
گیلان
مجله انگلیسی Caspian Journal of Neurolagical Sciences داانشگاه علوم پزشکی گیلان
فصلنامه Caspian Journal Of Neurological Sciences دانشگاه علوم پرشکي گيلان
لرستان

مجله انگلیسی زبان Herbal Medicines Journal دانشگاه لرستان

مازندران

مجله انگلیسی زبان Journal of Pediatrics Review

مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران Journal of nursing and Midwifery sciences

نیشابور
مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
مجله دانشگاه علوم پزشکي نيشابور
هرمزگان
مجله انگلیسی زبان Hormozgan Medical Journal
مجله طب پیشگیری وابسته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مجله راهبرهای توسعه در آموزش پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مجله انگلیسی زبان International electronic journal of medicine کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان
مجله انگلیسی پزشکی مولکولی Molcular medicine journalدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
مجله پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 همدان
     Avicenna Journal of Medical Biochemistry
مجله آموزش و سلامت جامعه 
مجله تحقیقات در ارولوژی  
مجله ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
مجله Avicenna Journal of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی همدان
مجله آموزش و سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکي همدان
 مجله انگليسي زبان Avicenna Journal of Neuro Psvcho Physiology دانشگاه علوم پزشکي همدان
یزد
مجلات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد
مجله Elderly Health Journal  دانشگاه علوم پزشکی یزد
مجله خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکي يزد
مجله تخصصی و فوق تخصصی رانیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد
مجله خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد
مجله journal of food qulity and hazards control دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 متفرقه
Journal of Iranian Medical Council
 International Journal of Nutrition sciences
international cardiovascular research journal
 Environmental health engineering &management journal?Vol.4/No.4
مجله انگلیسی زبان سلامت در حوادث بلایا Health in Emergency and Disater Quartery  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
مجله بین المللی انگلیسی Arvand journal of Health and Medical Sciences
مجله انگلیسی زبان تخصصی، اپیدمیولوژی و بهداشت شغلی Journal of Occupational Health and Epidemiology
فصلنامه علمی-تخصصی بیمه سلامت و عدالت (سازمان بیمه سلامت ایران)