امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

کد

دانشگاه

همکار

مجریان

عنوان

تاریخ تصویب

مبلغ مصوب(ریال)

میزان مشارکت مالی

مدت اجرا

تاریخ خاتمه

86744

مرکز تحقيقات پيشگيري و کنترل دخانيات

دکتر محمدحسين بسکابادي

بررسي شيوع استعمال دخانيات در ساکنين شهر مشهد و ميزان تستهاي عملکرد ريه و علائم تنفسي در آنها

22/12/86

54،940،000

100%

16 ماه

 

86723

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي

دکتر حسين عرفائي- دکتر مجيد عزيزي

افزايش ماندگاري ميوه هاي مدل با بكارگيري موسيلاژهاي مجاز گياهي يا نيمه صناعي با استفاده از فناوري نانو

22/12/86

9،250،000

100%

9 ماه

 

86730

انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور

دکتر مجيد غيورمبرهن-مسعود کيمياگر

بررسي شيوع سوءتغذيه و برخي از عوامل مرتبط با آن در سالمندان استان خراسان

22/12/86

29،179،060

100%

12 ماه

 

86600

انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي کشور

دکتر محسن نعمتي- دکتر تيرنگ نيستاني

ارزيابي وضعيت تغذيه اي کودکان معلول جسمي حرکتي

24/11/86

28،100،000

100%

10 ماه

 

86505

دانشگاه علوم پزشکي شيراز

دکتر محمد رمضاني- دکتر زهرا اميرغفران

بررسي اثرات تعديل ايمني فراكسيون يا تركيب شيميائي دو گياه داروئي بومي ايران

10/11/86

160.000.000

50% مشهد، 50% علوم پزشكي شيراز

17 ماه

 

86150

دانشگاه پیام نور تهران

یگانه حشمتی، دکتر علی وفایی نجار، دکتر طاهره فیضی

ارزيابي نظام حقوق و دستمزد پرسنل بخش دانشگاه علوم پزشكي مشهد با استفاده از الگوي بلوغ قابليتهاي منابع انساني

18/7/86

4.965.000

100%مشهد

6 ماه

 

86113

دانشگاه پیام نور سبزوار

دکتر محمدرضا حامدی نیا، دکتر محمدعلی سردار

تاثير تمرينات آموزشي شنا بر لبتين و آديپونكتين سرم و برخي از هورمونهاي مربوط در كودكان و نوجوانان چاق

24/5/86

50.225.000

50%مشهد،50% دانشگاه پیام نور سبزوار

8 ماه

 

85357

جهاد دانشگاهی واحد مشهد

دکتر محمدعلی سردار،دکتر علی‌اکبر شمسیان

تأثير تمرينات ورزشي هوازي برپارامترهاي فيزيولوژيکي ورواني بيماران ديابتي نوع II

5/2/86

30.400.000

50%مشهد،50% جهاد دانشگاهی

11 ماه

 

85506

دانشگاه آزاد بجنورد

محبوبه قابل،طلعت خدیوزاده

بررسی وضعیت استفاده از طب مکمل و جایگزین در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بجنورد در سال 1386

5/2/86

26.100.000

67% بجنورد،33%مشهد

14 ماه

 

85394

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

زهرا عابدیان،مریم نیکپور

بررسي ارتباط نوع زايمان با كيفيت زندگي در زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني شهرستان آمل در سال 1385

25/11/85

8.700.000

70% مشهد،30%مازندران

10 ماه

24/5/86

85399

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دکتر معلم،دکتر افشار

مقايسه اثرات تراتوژنيک دو داروي گاباپنتين و والپرووئيک اسيد به روي سيستم اسکلتي جنين موش هاي BALB/C با استفاده از رنگ آميزي آليزارين رد و آلسين بلو

25/11/85

9.400.000

50% بیرجند،50%مشهد

9 ماه

 

85186

دانشکده علوم پزشکی سبزوار

دکتر محمودرضا آذرپژوه، دکتر کاظم حسن پور

بررسي سرواپيدميولوژيک عفونت HTLV-1 در شهر سبزوار در سال 1385

11/11/85

68.651.000

50% سبزوار،50%مشهد

10 ماه

 

85297

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دکترصدیقه فضلی بزاز،دکتر محمد آزادبخت

بررسي خواص آنتي باکتريايي 50 اسانس از گونه هاي گياهي بومي منطقه مازندران

15/9/85

20.232.500

60%مازندران،40%مشهد

12 ماه

27/4/86

85196

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

طلعت خدیوزاده،زهراخالقی

بررسی ارتباط روشهای پیشگیری از بارداری با کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان زنجان در سال85

8/6/85

8.800.000

40%زنجان، 60%مشهد

11 ماه

24/5/86

85113

جهاد دانشگاهی مشهد

دکتر فاطمه مظهری،دکتر کیارش قزوینی،دکتر علی اکبر شمسیان

ارزيابي کارايي برخي مواد ضدعفوني کننده جديد بر عليه ويروس هپاتيت B به صورت In vitro

28/4/85

19.289.000

50.5% جهاد دانشگاهی،49.5% مشهد

12 ماه

 

85079

مرکز آموزش و پژوهش و بیماری های پوست و جذام

دکتر عبدالمجید فتی، دکتر علی خامسی پور

ارزشيابي استفاده از كاغذ واتمن (FTA cards) به روش PCR(واكنش زنجيره پليمراز)در تعيين گونه هاي ليشمانيا در مقايسه با نمونه هاي تهيه شده از گسترة مستقيم و كشت

17/2/85-شروع 26/7/85

13.240.600

100% مشهد

11 ماه

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

ردیف

کد

دانشگاه همکار

مجریان

عنوان

تاریخ تصویب

مبلغ مصوب(ریال)

میزان مشارکت مالی

مدت اجرا

تاریخ خاتمه

1

86058

دانشگاه پكن-چين

دكتر مجيد غيورمبرهن-دكتر حميد عبدي

بررسي طب سوزني بر وزن و سطح سرمي آنتي باديهاي ضد پروتئينهاي شوك حرارتي 27و60و65و70در افراد چاق ايراني

4/7/86

410.000.000

49%

24 ماه

 

2

86682

دانشگاه ساري انگلستان(مشاركت مالي)

دكتر مجيد غيورمبرهن-دكتر فاطمه تارا-شيدا اولادان

بررسي تاثير سلنيوم در كاهش ريسك بروز پره اكلامپسي(ماركرهاي بيوشيميايي)

22/12/86

74400000

(مشاركت در قالب تهيه مواد اوليه)

32 ماه

 

3

86146

دانشگاه نيوكاسل انگلستان

دكتر مهدي بلالي- پروفسور پيتر بلين

بررسي عوارض ديررس ناشي از مواجهه با عوامل شيميايي جنگي

10/11/86

1،070،000

(پوند انگليس)

100%

36 ماه

 

4

486266

دانشگاه Pune هندوستان

Angeline Jeyakumar، دکتر مجید غیور مبرهن، زهرا سیادت،نرگس خشنو

بررسي الگوي تغذيه و وضعيت تغذيه اي دختران نوجوان دبيرستاني شهرستان مشهد،1386

4/7/86

0

0

6 ماه

 

5

86104

دانشگاه Yale آمریکا

دکتر محمد فرجی راد،Murat Gunel

Genetic Studies of Abnormalities of Cerebral Vasculature and Development (HIC #7680))

13/4/86

49.775.000

100%این مبلغ توسط مشهد

 

 

6

86029

دانشگاه میلان ایتالیا

دکتر زهرا رضایی یزدی،حسن منصوری طرقبه

بررسي اثر داروي 1-دي آمينو-8- آرژنين وازوپرسين در افزايش سطح فاكتورهاي پنج و هشت انعقادي و فون ويلبراند در 26 فرد مبتلا به كمبود توام فاكتورهاي پنج و هشت

30/3/86

12.648.000

100%این مبلغ توسط مشهد

12 ماه

 

7

85365

دانشگاه آمریکایی بیروت

دکتر رضا فریدحسینی-دکتر محمدمهدی کوشیار

مقايسه مقدار بار ويروس HTLV-1 وسطح سرمي فاكتورهاي انژيوژنيك وايمونوفنوتا يپهاي لنفوسيتي در بيماران مبتلا به لوسمي حاد بالغين ATLLقبل وبعد از درمان با ارسنيک وانترفرون الفا

19/2/86

60.000.0000

100%این مبلغ توسط مشهد

12 ماه

 

8

85406

UPMمالزي

دكتر مجيد غيور مبرهن-دكتر طاهره شفيعيان- دكتر زهرا اباصلتي-پروفسور Latiffah

بررسي عوامل اجتماعي- اقتصادي وتغذيه اي تعيين كننده وزن كودكان در شهرمشهد

25/11/85

9300000

0

15 ماه

11/2/87

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 


 طرح هاي برون دانشگاهي با صنعت 86-83
 

کد

سازمان مشارکت کننده

مجریان

عنوان

مبلغ مصوب(ريال)

میزان مشارکت مالی سازمان

تاریخ تصویب

مدت اجرا

تاریخ خاتمه

86411

شرکت پگاه

حسين نيک‌پويان- راحله مشيري

بررسي كيفيت شير توزيع شده در مدارس ابتدائي و راهنمائي تحت پوشش مناطق هفت گانه آموزش و پرورش مشهد در سال 1386

23،640،000

42%

22/12/86

7ماه

 

86676

شرکت پويش دارو

دکتر مسيح نقيبي- دکتر فاطمه ناظميان- دکتر مريم حامي

تعيين كارايي باليني داروي PD poietin در افزايش هموگلوبين و هماتوكريت در بيماران ESRD تحت درمان با دياليز خوني

26،160،000

100%

22/12/86

 

 

86675

اداره کل زندان هاي استان خراسان رضوي

دکتر محمد خواجه دلوئي- دکتر فاطمه همائي شانديز

بررسي عوامل زمينه ساز بروز سرطان در زندانيان مشهد در سال 1387

200،000،000

100%

22/12/86

5ماه

 

86673

اداره کل زندان هاي استان خراسان رضوي

دکتر محمدرضا مجدي- دکتر سيدجواد حسيني-دكتر علي يزداني-فاطمه سعيدي

تدوين تعريف حداقل استانداردهاي ارائه خدمات بهداشتي و درماني زندان هاي استان

90،000،000

100%

22/12/86

5ماه

 

86674

اداره کل زندان هاي استان خراسان رضوي

دکتر محمد صفريان- دکتر محسن نعمتي

بررسي و تدوين حداقل استانداردهاي مربوط به نيازهاي فيزيولوژيک زندانيان (تغذيه)

110،000،000

100%

8/12/86

5ماه

 

86672

اداره کل زندان هاي استان خراسان رضوي

دکتر علي وفايي نجار- حسين کريمي مونقي

تدوين نظام ارزيابي خدمات بهداشتي و درماني زندانهاي استان

80،000،000

100%

8/12/86

5ماه

 

85030

صندوق حمايت از پژوهشگران

دکتر محسن موهبتي- دکتر مجيد غيورمبرهن

تعيين اثرسيمواستاتين بر سطح سرمي آنتي باديهاي پروتئينهاي شوك حرارتي 60 ، 65 و 70 در افراد داراي ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي و مغزي

156،010،000

64%

19/7/85(اعلام حمايت صندوق 10/11/86)

30ماه

 

86533

سازمان انتقال خون

دکتر محمدجواد يزدان پناه

بررسي رابطه ابتلا به عفونت 1HTLV و بروز تظاهرات پوستي

45،810،000

100%

10/11/86

24ماه

 

86532

سازمان انتقال خون

دکتر محمدجواد مجاهدي

بررسي هپاتيت G در اهداکنندگان و ساکنين شهر مشهد

125.732.000

80%

10/11/86

11ماه

 

86531

سازمان انتقال خون

دکتر دلارام صيادپور- دکتر زهرا بديعي

بررسي مولکولي جايگاه ژن فوکوزيل ترانسفراز I و II در 5 نفر با فنوتيپ بمبئي و پرابمبئي

54،890،000

100%

10/11/86

12ماه

 

86108

شرکت پویش دارو

دکتر هما فال سلیمان، دکتر ماشاءا... دهقانی، حسین عابدی

بررسي تاثير اريتروپويتين نوتركيب انساني rh-Erythropoetin بر فراخواني سلول هاي پيش ساز اندوتليال و عملكرد بطن چپ در بيماران دچار انفاركتوس حاد ميوكارد كه تحت آنژيوپلاستي(PCI) موفقيت آميز قرار گرفته‌اند .

272.454.400

66%

28/9/86

12 ماه

 

86418

معاونت غذا و دارو وزارت

دکتر غلامرضا کریمی

اندازه گیری متانول در عرقیات سنتی

40.000.000

100%

28/9/86

 

 10/11/86

86356

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

دکتر عبدالرضا وارسته

مطالعه و شناسايي آلرژنهاي گروه درخت چنار و توليد نوع نوترکيب آن به روش مهندسي ژنتيک

180.000.000

100%

14/9/86

36 ماه

 

85476

بیمارستان رضوی

دکتر رضا رجبیان، دکتر زهره موسوی

بررسي شيوع بيماري عروق كرونر در بيماران ديابتي فاقد علامت و يا داراي علائم قلبي غير تيپيك

93.403.300

53%

23/8/86

18 ماه

 

86018

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

دکتر محسن تفقدی

مطالعات پيش باليني در خرگوش براي يافتن مناسبترين سامانه دارورساني ميكروسفري و ادجوانت براي تهيه واكسن مخاطي (بيني) انفلوانزا با استفاده از ويروس كامل غير فعال شده

387.000.000

51.68%

18/7/86

36 ماه

 

486232

شرکت صنایع غذایی گلشاد

دکتر هادی افراسیابی

فرمولاسيون و توليد آزمايشي قرص L-Arginin

12.000.000

100%

4/7/86

4 ماه

 

86194

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

دکتر محمد رمضانی

طراحي، تهيه و سنجش فعاليت transfect ion نانوپارتيكل‌هاي پلي كاتيوني حاصل از پلي اتيلن ايمين و پلي لايزين مورد مصرف در ژن درماني سرطان

200.000.000

100%

10/5/86

24 ماه

 

85443

شرکت ایران بهداشت

دکتر شکوفه بنکداران

بررسي شيوع و دامنه تغييرات قند در بيماران ديابتي تيپ 2 تحت كنترل با استفاده از مانيتور مداوم قند(CGMS)

14.748.000

47%

16/12/85(عقد قرارداد شرکت:18/5/86)

12 ماه

 26/10/86

86124

بيمارستان رضوي

اعظم فاضل، زهرا حسيني واعظ

تاثير حجامت بر ميزان ليپوپروتئينهاي سرم مبتلايان به افزايش كلسترول خون

9.660.000

33.5%

13/4/86

14ماه

 

86081

شرکت کیمیاگر توس

دکتر عبدالرضا وارسته،دکتر جعفری انارکوهی

بررسي تحريك پوستي محلول هاي دارويي 1- قطره گوشي گليسيرين فنيكه، 2-محلول موضعي آب آليبور، 3-محلول موضعي ويوله دوژانسين1%-4-محلول موضعي ويوله دوژانسين5/0%

30.000.000

100%

30/3/86

4 ماه

10/5/86

83049

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

دكتر فاطمه صادقي دكتر هادي افراسيابي

طراحي و ارزيابي قرصهاي آهسته رهش ايبوبروفن با استفاده از پليت هاي پرس شده

100,000,000

50%

24/4/83(اعلام جذب بودجه در شورا:5/2/86)

   

85108

شبکه علوم دارویی

دکتر حسین حسین زاده

بررسي سميت حاد و تحت حاد پايه کروسين و ارزيابي فازI قرص کروسين

35,000,000

37%

26/7/85

14 ماه

 

85103

شبکه علوم دارویی

دکتر حسین حسین زاده

بررسي اثر عصاره آبي زعفران و دو تركيب موثره آن (سافرانال و كروسين) در مدل آزمايشگاهي Multiple Sclerosis در رت

47.000.000

50%

26/7/85

12 ماه

 

85438

سازمان بیمه تامین اجتماعی

هنگامه صدرایی-طلعت خدیوزاده

بررسي تاثير آموزش هاي دوران بارداري بر گرايش زنان نخست زا به روش سزارين انتخابي

30,000,000

83%

16/12/85

18 ماه

 

85326

شرکت تحقیقات ایده آفرین شرق

دکتر امید رجبی

تست همولیز خون روی عصاره گیاه چوبک

----

-----

9/12/85

3 ماه

2/3/86

85396

شرکت کیمیاگر توس

دکتر امید رجبی

اندازه گيري اسيد ساليسيليك و اسيد لاكتيك در مجاورت هم

3,000,000

100%

9/12/85

4 ماه

 

85179

اداره کل انتقال خون خراسان رضوی

دکتر محمدتقی شاکری

بررسی علل عدم اهدای خون در افراد واجد شرایط

50,000,000

100%

11/5/85

8 ماه

 

85413

شبکه گیاهان دارویی

دکتر حسین حسین زاده

فرمولاسيون و بررسي باليني قرص سياهدانه در درمان آرتريت روماتوئيد

600,000,000

100%

25/11/85

18 ماه

 

85322

شرکت رضاراد

دکتر کیارش قزوینی-محمدمهدی اکبرین-ادریس میرزاحسابی

ارزیابی اثر و ویژگی های آنتی باکت سه ماده ضدعفونی کننده surfoseptI,surfosept quick,surfoseptII

7,875,000.00

100%

8/9/85

2 ماه

11/11/85

85194

پزشکی قانونی

دکتر آریا حجازی-دکتر غلامعلی زارع-دکتر زیدآبادی نژاد

بررسی اپیدمیولوژیک مرگهای ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در مرکز پزشکی قانونی خراسان 83-84

5.100.000

0%

8/6/85

9 ماه

19/2/86

85204

پزشکی قانونی

دکتر آریا حجازی،دکتر کسری رئوفیان

بررسي اپيدميولوژيك 800 مورد پرونده هاي همسرآزاري ارجاع شده به مراكز پزشكي قانوني شهر مشهد در طي سال 1383

5.820.000

0%

8/6/85

10 ماه

27/4/86

85181

اداره حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی

دکتر علی اصغر نجف پور

انجام مطالعات و پژوهش وبررسی در خصوص پسماندهای ویژه(مواد زائد خطرناک) استان خراسان رضوی

158,000,000

100%

11/5/85

6 ماه

 

85180

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

دکتر مهرداد ایرانشاهی

استخراج،خالص سازی و تعیین ترکیب موجود در ریشه یکی از گونه های کندل

57,200,000

100%

11/5/85

18 ماه

 

84429

اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی

دکتر مدرس غروی

مقایسه سطح بهداشت روانی در زندانیان بندهای مشاوره و سایر بندها در زندان مشهد(عنوان قبلی:بررسی رابطه سلامت جسمانی با بهداشت روانی زندانیان موجود در بندهای مشاوره)

47,000,000

100%

28/4/85

2 ماه

 

85162

صندوق حمایت از پژوهشگران کشور

دکتر حسین حسین زاده

بررسی اثر عصاره آبی دانه میوه کاج بر سنگ کلیه در رت

70,000,000

100%

28/4/85

8 ماه

 

85157

3شرکت تجهیزشمیم توس،نصب نیروی ایران،

دکتر کیارش قزوینی-محمدمهدی اکبرین-ادریس میرزاحسابی

ارزیابی ويژگی های آنتی باکتريال محلول های خوشبوکننده و خنثی کننده بوهای نامطبوع حاوی ذرات نانو نقره (silver nano particles) بعنوان يک ماده ضد عفونی کننده

7,500,000

100%

28/4/85

3 ماه

26/7/85

85053

پزشکی قانونی کشور

دکتر سیدمحسن سید نوزادی

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت در شهر مشهد

36,100,000

40%

17/3/85

20 ماه

 

84428

اداره کل زندانهای استان خراسان رضوی

دکتر سیدنوزادی،دکتر خواجه دلویی

بررسی مقایسه ای میزان آگاهی و نگرش های زندانیان و کارکنان زندانهای استان خراسان رضوی در خصوص رعایت بهداشت

29.035.000

45%

17/3/85(شروع:تیرماه 86)

8 ماه

 

84271

شرکت شیلات استان خراسان

دکتر محمد صفریان،حمید باصری

تعیین اثر مصرف ماهی بر عوامل خطرساز قلبی و افسردگی در افراد مسن ساکن در خانه سالمندان مشهد و حومه

25,000,000

51.5%

3/3/85

9 ماه

 

84411

ستاد ویژه نانوفناوری ریاست جمهوری

دکتر محمودرضا جعفری

تهیه نانوپارتیکلهای حاوی rGP63 و rLmaCIN بعنوان واکسن علیه لیشمانیوز پوستی

400,000,000

50%

28/10/84

24 ماه

 

84388

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان خراسان رضوی

دکتر سیدعادل معلم

بررسی میزان نیترات و نیتریت در مقایسه با حد مجاز باقیمانده (MRL) در میوه و سبزیهای مشهد

27,000,000

100%

26/11/84

4 ماه

5/7/85

84398

شهرداری مشهد (معاونت خدمات شهری)

دکتر اصغر نجف پور

مطالعه اثرات زیست محیطی و بهداشتی غسالخانه ها و آرامستانهای موجود و در دست احداث بر محیط زیست و راههای کاهش این اثرات

104,300,000

100%

26/11/84

18 ماه

 

84302

شرکت داروسازی ثامن مشهد

دکتر غلامرضا کریمی

سمیت تحت حاد هورمون رشد

142,500,000

100%

25/8/84

3 ماه

 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 معاونت پژوهش و فناوری > مديريت امور پژوهشي > صفحه اصلي > فعالیتهای برون دانشگاهی > دانشگاههای داخل  
 
 
طرح هاي برون دانشگاهي با دانشگاه هاي داخل در سال 87
 

کد

دانشگاه همکار

مجریان

عنوان

تاریخ تصویب

مبلغ مصوب(ريال)

میزان مشارکت مالی

مدت اجرا

تاریخ خاتمه

87620

پژوهشكده‌فن‌آور‌‌‌‌ي‌هاي نوين علوم‌پزشكي‌جهاد دانشگاهي-ابن سينا (دانشگاه‌ شهيدبهشتي)

دکتر دكترمحمودمحمودي، دكتراميرحسن زرناني، علي اكبر دلبندي

بررسی ارتباط سطوح سرمی ویتامینD3 با درصد سلول هایT تنظیمی و Th17 و اثرات آن بر خصوصیات شبه سرطانی اندومتریوما (آپوپتوز، چسبندگی و تهاجم) در بیماران مبتلا به اندومتریوز تخمدانی

9/11/87

294.764.500

50%

24 ماه

 

87678

دانشگاه علوم پزشكي زابل

دكتر محمدرضا نيكروش،دكتر مهدي جلالي(علوم پزشكي مشهد)،دكتر محمدحسن كريمفر،دكتر عباسعلي معين(علوم پزشكي زابل)

مطالعه اثر تجویز نیکوتین مادری بر تغییرات کلاژن نوع IV سیستم تنفسی نوزادان در موش

9/11/87

167.300.000

100%

24 ماه

 

87210

دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي

دكتر رضا رجبيان،دكتر رضاولي زاده،سيداحسان غياثي

تاثير مکمل کروم سه ظرفيتي بر مقاومت انسوليني در مدل موش هاي صحرايي مبتلا به ديابت القا شده توسط فروكتوز

11/10/87

14.520.000

20%

5 ماه

 

86414

پژوهشكده علوم و صنايع غذايي و بيوتكنولوژي شمالشرق

دكترمحمدحسن زاده خياط-دكترعبدالمجيد مسكوكي-علي اصغر حسني

تعيين كمي و كيفي مهاجرت مونومر ظروف پليمري به آبهاي آشاميدني بسته بندي شده

15/8/87

64.060.000

62%

16 ماه

 

87468

مركز تحقيقات بيماري هاي عفوني و گرمسيري دانشگاه شهيد بهشتي

دكتر محسن رجعتي-دكتر علي افتخاريان

بررسی فراوانی ویروس هپاتیت C و عوامل همراه آن در 100 بیمار مبتلا به کارسینومای اسکوآموس سل سر و گردن در پنج بیمارستان دانشگاهی ایران

15/8/87

23.000.000

100%

18ماه

 

86470

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

دكتر حوريه موسوي-دكتر سودابه كيميايي

ارزيابي کلينيکي سه سيستم چسباننده در ترميم ضايعات سرويکالي غيرپوسيده

22/3/87

8.650.000

30%

24ماه

 

86326

مركز تحقيقات پزشكي دانشگاه شاهد تهران

دكتر محمودمحمودي-دكتر طوبي غضنفري

بررسي تاثير پروتئين ايمنومدولاتور جدا شده از سير بر توليد پروستاگلندين E2 و بيان آنزيم سيكلوكسيژناز II در ماكروفاژهاي فعال شده با ليپوپلي ساكريد

23/8/86(عقد قرارداد 1387)

21.900.000

54%

15ماه

 17/7/87

86315

مركز تحقيقات پزشكي دانشگاه شاهد تهران

دكتر محمودمحمودي-دكتر طوبي غضنفري

بررسي تاثير پروتئين ايمنومدولاتور جدا شده از سير بر توليد نيتريك اكسايد و بيان آنزيم نيتريك اكسايد سنتاز القايي در ماكروفاژهاي فعال شده با LPS

23/8/86(عقد قرارداد 1387)

30.930.000

43%

15ماه

17/7/87

86316

مركز تحقيقات پزشكي دانشگاه شاهد تهران

دكتر محمودمحمودي-دكتر طوبي غضنفري

بررسي in vitro تاثير فراورده گياهي ACA-1 بر آنژيوژنز

14/9/86(عقد قرارداد 1387)

24.850.000

48%

4ماه

8/3/87

86318

مركز تحقيقات پزشكي دانشگاه شاهد تهران

دكتر محمودمحمودي-دكتر طوبي غضنفري

بررسي تاثير سايتوتوكسيسيتي عصاره آبي قارچ خوراكي Pleurotus florida بر رده هاي سلولهاي سرطاني HepG، AGS، MCF-7، ACHN، PC-12، Hela و سلولهاي نرمال L929

23/8/86(عقد قرارداد 1387)

17.620.000

23%

4ماه

8/3/87

86313

مركز تحقيقات پزشكي دانشگاه شاهد تهران

دكتر محمودمحمودي-دكتر طوبي غضنفري

بررسي تاثير فراورده گياهي ACA-1 بر توانايي تهاجم سلولهاي سرطاني در شرايط برون تني

14/9/86(عقد قرارداد 1387)

26.540.000

53%

5 ماه

22/3/87

87245

جهاد دانشگاهي مشهد+دانشجو

دكتر محمدجواد يزدان پناه-دكتر علي اكبر شمسيان-مسعود شفيعي

بررسي مقايسه اي تأثير داروهاي فلوكونازل و تربينافين در درمان بيماري كچلي تنه و كچلي كشاله ران

27/6/87

8.142.300

75%

18 ماه

 

87408

مركز تحقيقات قلب و عروق اصفهان

دكتر مهدي حسن زاده دلوئي-دكتر عليرضا خسروي

بررسي ميزان بروز حوادث قلبي و عروقي با مصرف داروي Osvix در مقايسه با Plavix پس از استنت گذاري عروق كرونري

27/6/87

100.000.000

100%

30ماه

 

86293

مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

دكتر آتس سا پاك فطرت-دكتر زهرا دلاوريان-دكتر آرش منصوريان

مقايسه اثر درماني مصرف روزانهmg 5/0كلشي سين وmg5 پردنيزولون در آفت دهاني

9/8/86

(عقد قرارداد طرفين 20/3/87)

2.370.000

0

6 ماه

 

86547

دانشكده علوم پزشكي سبزوار

دکتر سيدعلي‌اکبر شمسيان- دکتر سيدعبدالرحيم رضائي

تعيين گونه هاي عامل ليشمانيوز پوستي به روش PCR در شهرستان سبزوار در سال 1387- 1386

8/3/87

18،000،000

50%

12 ماه

 

87040

دانشگاه علوم پزشکي زابل

دکتر محمدرضا نيکروش- دکتر مهدي جلالي

دکتر عباسعلي معين- دکتر محمدحسن کريمفر

مطالعه ايمونوهيستوشيميايي ظهور كلاژن نوع IV و نحوه توزيع آن با استفاده از يك مدل جنيني حيواني

11/2/87

69،950،000

100%

24 ماه

 

87056

مركز تحقيقات کاربردی دارویی تبریز

دکتر زهره دليرثاني دكتر صفر فرج نيا

اثر 5 فلوروراسيل به تنهايي و در تركيب با 13 سيس رتينوئيك اسيد و ويتامين D3 بر روي سلول هاي كشت شده سرطان سنگفرشي حفره دهان

11/2/87

48،850،000

50%

24 ماه

 

87031

مركز تحقيقات سل دانشگاه علوم پزشكي تبريز

دکتر محمدحسين بسکابادي- دکتر سعيد خامنه

بررسي پاسخ فيزيولوژيك ماهيچه صاف جدار مجاري تنفسي خوکچه‌هاي هندي مبتلا به آسم تجربي به گياه سياه دانه و جزء اصلي آن، تيموکينون

11/2/87

68،450،000

100%

24 ماه

 
 
 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

مركز همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت مركز همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

1.

900518

دكتر عبدالمجيد فتي – دكتر سمانه عيدي

بررسي آلودگي هاي قارچي در افراد مبتلا به رينيت آلرژيک و محيط خواب آنها

دانشگاه فردوسي – دانشكده دامپزشكي

28.825.000

15.340.000

13.485.000

01/09/91

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات سالك جلدي

2.

910111

دکتر رباب لطيف نژاد، فاطمه هاديزاده طلاساز

تبين فرايند تصميم گيري زوجين نابارور در انتخاب روش هاي اهدايي کمک باروري

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

35.150.000

20.000.000

15.150.000

03/03/91

دانشكده پرستاري و مامايي

3.

910233

دکتر محمود محمودی

قاسم قلم فرسا

شناسايي پروتئينهاي واکنش دهنده در دو رده سلولي سرطان کلورکتال SW48 (غيرمهاجم) و HT 29/219 (مهاجم) با سرم بيماران مبتلا به سرطان کلورکتال به کمک ايمونوبلات دو بعدي و طيف سنجي جرمي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

259.460.000

129.730.000

129.730.000

06/10/91

دانشكده پزشكي

4

910432

دکتر سید اسحاقر هاشمی

دکتر یونس پناهی

زهرا خواب جاوید

بررسي اثر آنتي اکسيداني کورکومين بر مصدومين شيمييايي با عوارض ريوي

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

436.910.000

252.840.000

184.070.000

09/01/91

دانشكده پزشكي

5

910444

دکتر جلیل توکل افشاری

دکتر سید امیر جلالی

هانیه غفاری نظری

بهبود پاسخ ايمني عليه پپتيد چند اپي توپي از پروتئين Her2 بوسيله افزايش کمک سلولهاي T CD4+ و ادجوانت CpG در مدل موشي BALB/c

دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي

192.500.000

80.000.000

112.500.000

10/08/91

دانشكده پزشكي

6

910526

دکتر سعید اسلامی

افشین صرافی نژاد

طراحي و ارزيابي سيستم بازخورد مبتني بر فن آوري اطلاعات براي تغيير رفتار پزشکان عمومي استان کرمان در کاهش تجويز نامناسب داروهاي کورتيکواستروئيد تزريقي-با بکارگيري پيامک کوتاه

دانشگاه علوم پزشکي کرمان

158.800.000

45.000.000

113.800.000

04/11/91

دانشكده پزشكي

7

910884

دکتر حمیدرضا صادقی نیا

دکتر زهرا مشکات

فاطمه توحیدی

مهار فعاليت آنزيم اينتگراز اينتگرون کلاس 1 دخيل در مقاومت آنتي‌بيوتيکي در شرايط برون تني

دانشگاه علوم ده پزشكي بابل

286.156.000

246.156.000

40.000.000

23/12/91

دانشكده پزشكي

8

910890

دکتر محمدرضا قوام نصیری

دکتر محمدرضا عباس زادگان

دکتر سید امیر آل داود

دکتر بهنوش عابدی اردکانی

مطالعه پايلوت جهت بررسي تغييرات اپي ژنتيک و توالي ژن هاي گروهي از مبتلايان به سرطان سلول سنگفرشي مري ESCC در استان گلستان(بخشي از مجموعه مطالعات بد خيمي هاي مري – معده در شمال ايران : GEMINI)

مرکز تحقيقات گوارش و کبد

120.000.000

70.000.000

50.000.000

20/10/91

مرکز تحقيقات سرطان

جمع هزينه جذب شده از طرح هاي تحقيقاتي چند مركزي (ريال)

859.066.000

جمع هزينه جذب شده از طرح هاي تحقيقاتي چند مركزي با جذب 100% بودجه (ريال)

0

مشاركت معاونت پژوهشي و مراكز تحقيقاتي دانشگاه (ريال)

658.735.000