امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
الف) مراکز تحقیقاتی مصوب دارای موافقت اصولی و موافقت قطعی از شورای گسترش (تاریخ به روز رسانی 1398/02/25)
               
  ردیف نام مرکز تحقیقات

نام قبلی مرکز

وابستگی

 تاریخ اخذ موافقت

اصولی

 تاریخ اخذ موافقت

اصولی

 
  1   دندانپزشکی      1384/11/8 1386/10/19   
  2   پزشکی هسته ای      1389/10/21    
  3   ارتوپدی      1392/2/23 1396/5/1   
  4  التهاب نوروژنیک     1392/2/23     
  5  بيماريهاي دهان، فك و صورت     1389/10/21     
  6  جراحي سرطان    پژوهشکده علوم بالینی  1389/10/21    
  7  مواد دنداني     1391/3/23     
  8  فارماکولوژیک گیاهان دارویی   پژوهشکده علوم پایه  1383/10/12  1390/5/22   
  9  سرطان  سرطان توپر  پژوهشکده علوم بالینی 1392/2/23     
  10  سم شناسی پزشکی   پژوهشکده علوم پایه  1387/10/24  1389/10/21   
  11  سالک جلدی     1391/3/23     
  12  جراحي آندوسكوپيك     1391/3/23     
  13  ایمنی بیمار     1391/8/11     
  14  چشم پزشكي    پژوهشکده علوم بالینی 1386/10/19  1389/2/6   
  15   فیزیک پزشکی      1389/4/28    
  16  بیماریهای روماتیسمی بیماریهای لوپوس    1392/2/23     
  17  سینوس و جراحی اندوسکوپیک     1391/3/23     
  18  عیوب انکساری چشم     1392/2/23     
  19  جراحی عروق     1389/10/21     
  20  پاتولوژی ملکولی سرطان      1392/2/23    
  21   مقاومتهای میکروبی    پژوهشکده علوم پایه 1391/3/23  1396/5/1   
  22  سندرم متابولیک     1390/5/22     
  23   بیماریهای ریوی بیماریهای مزمن انسدادی ریوی    1391/8/11     
  24   نوزادان   پژوهشکده علوم بالینی   1385/2/30 1388/3/2   
  25  عوارض پیوند کلیه     1391/8/11     
  26  روانپزشکی و علوم رفتاری     1393/9/15     
  27  ژنتیک پزشکی   پژوهشکده علوم پایه   1393/9/15    
  28  عوامل اجتماعی موثر بر سلامت     1395/11/17     
  29  مراقبت های پرستاری و مامایی     1397/8/6     
  30  علوم دارویی   پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی  1379/10/10  1379/9/16   
  31  ایمونولوژی   پژوهشکده علوم پایه  1379/10/10  1379/12/10   
  32  بیوتکنولوژی   پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی  1383/2/12  1385/10/16   
  33  نانو فناوري   پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی  1388/12/16  1394/0/0   
  34  دارو رسانی هدفمند     1391/3/23     
   35  آلرژي     1391/3/23     
   36  علوم اعصاب     1398/1/18     
  37  قرنیه   ادغام با مرکز تحقیقات چشم پزشکی  1392/2/23     
  38

 شبکیه

   ادغام با مرکز تحقیقات چشم پزشکی  1391/8/11    
  39  علوم شناختی    اداغام با مرکز تحقیقات روانپزشکی 1391/3/23     
               

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
   
 

 
   
   

 

 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

فرآیندها  
    فرآيند تاسيس مراكز تحقيقات  
  آیین نامه ها و دستورالعمل ها  
    آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي دولتي  
    آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي غير دولتي  
    اساسنامه مرکز تحقیقات  
    آیین نامه اجرایی مراکز تحقيقات دانشگاه  
    شيوه نامه تاسيس واحدهاي پژوهشي خصوصي با مجوز وزارت علوم  
    دستورالعمل پذيرش و اعتبار بخشي موسسات و دانشجويان داوطلب دوره دكتري تخصصي  
  فرم ها  
    پرسشنامه درخواست تاسيس واحد تحقيقات علوم پزشكي (فرم شماره 1)  
    مشخصات عضو موسس جهت اخذ موافقت اصولي مركز تحقيقات ( فرم شماره 2)  
    مشخصات عضو /پژوهشگر جهت اخذ موافقت اصولي پژوهشكده / پژوهشگاه (فرم شماره 3)  
    مشخصات هيئت مؤسس  
    مدارك موردنياز تصويب مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي
 
    تبديل وضعيت مراكز تحقيقاتي از اصولي به قطعي:  • مدارك مورد نياز   • چك ليست   • فرم شماره 1   • فرم شماره 2  فرم بازديد
 
    نامه بودجه  
    کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه  
       
 توجه : طبق دستور معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت، كليه مستندات درخواستي جهت تاسيس مراكز تحقيقاتي بايد به صورت فايل الكترونيك ارسال گردد. 
 
 
 
 
 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 معاونت پژوهش و فناوری > مديريت امور پژوهشي > صفحه اصلي > مراكز تحقيقاتي > ارزشیابی و پایش > امتیاز پايش سال 85
 
 امتیاز پايش فعالیتهای سال 1385مراکز تحقیقات مصوب شورای پژوهشی دانشگاه
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

فرم ها      
   ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات سال 1395 ( فایل پیوست جهت تکمیل )    
   راهنمای فرم ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی 1393    
       
نتایج ارزشیابی      
   مقایسه نتایج ارزشیابی مراکز تحقیقات    
       
 

مرکز تحقیقات

ارزشیابی 1390

ارزشیابی 1391

 

مرکز تحقیقات

ارزشیابی 1390

 ارزشیابی 1391

علوم دارويي

3461.08

4778.78

  لوپوس  1087.9  442.85

ايمونولوژي

2217.05

2274.18

  بيوشيمي و تغذيه  970.22  1052.48

بيوتكنولوژي

2210.49

2940.55

  آلرژی  864.72  456.45

فارماكولوژيك گياهان دارويي

1070.13

1443.15

   روانپزشكي و علوم رفتاري  830.91  407

سم شناسي پزشكي

1017

1488.43

   درمان سرطان های توپر  631.44  626.13

دندانپزشكي

595

1084.32

   علوم شناختی  629.44  546.15

نانو فناوري

377.55

818.21

   مواد دندانی  522.16  720

نوزادان

364.35

515.31

   سینوس و جراحی آندوسکوپیک  484  281.5

بیماریهای دهان، فک و صورت

274.22

636.28

   سالک جلدی  395  372.6

چشم پزشكي

585

584.93

   بيماريهاي مزمن انسدادی ريوي  345.3  156

پزشکی هسته ای

469.86

578.36

   جراحي آندوسكوپيك  248.66  357.3

جراحی عروق

105.08

119.09

   علوم بهداشتي  222.6  277

جراحی سرطان

295.84

351.42

   جراحي ارتوپدي  159.35  267

سندرم متابولیک

270.17

251.06

   مقاومتهای ميكروبی  157.43  426

فيزيك پزشكي

157.88

618.59

   التهاب و بیماریهای التهابی    313

قلب و عروق

1636.8

961.3

   پاتولوژی مولکولی سرطان    186

اختلالات تخمک گذاری

1163

1040.96

   دارورسانی هدفمند    146.26
           شبکیه    65.08