امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهداظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده با دیگر معاونت های دانشگاه، تولیدات شرکت های دانش بنیان و فناور در صورت دارا بودن مجوزهای لازم در اولویت خرید دانشگاه قرار می گیرد.

دکتر محسن تفقدی در نشست شورای سیاست گذاری حمایت از محصولات  دانش بنیان  با اشاره به تاکیدات  مقام معظم  رهبری در حمایت از شرکت های دانش بنیان بویژه و تلاش در جهت گسترش کمی و ارتقا کیفی این شرکت ها خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه جوانان فناور و نخبه میتوانند آینده ساز کارهای بزرگی بوده و اثرات تعیین کننده در آینده کشور داشته باشند و بخصوص با توجه به تحریم های ظالمانه ، شرکت های دانش بنیان و فناور می توانند بخشی از  نیاز های کشور  را تامین کنند و  دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلاش می کند تا با ایجاد کارگروه های تخصصی و از طریق تعامل بیشتر با بخش های مختلف در کلیه مراحل صدور مجوز ، نظارت ها ، بازاریابی ، ... حمایت از این شرکت ها را در دستور کار خود قراردهد.

وی لزوم حضور یک نماینده از حوزه معاونت پژوهشی در کمیته های تصمیم ساز همچون کمیته خرید و تامین دارو، تجهیزات پزشکی را ضروری عنوان کرد و افزود: در حال حاضر شرکت های دانش بنیان اطلاع دقیق از نیاز واقعی بازار و بیمارستانها ندارند و محصولاتی تولید می کنند که مورد نیاز بازار نیست و بفروش نمی رسد که با حضور کارشناسان و نمایندگان معاونت پژوهشی در حوزه ها و کمیته های مختلف اطلاعات صحیح و نیازهای واقعی شناسایی می شود و شرکت ها در جهت تولید نیازها گام برخواهند داشت.

دکتر بحرینی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز در این نشست با اشاره به اینکه هزینه تولید در داخل کشور بالا است و شاید بتوان با کم کردن کارهای اداری و تشریفاتی و با ارائه یک محصول خوب و اورژینال قابل رقابت  با مشابه خارجی قول حمایت از شرکت های دانش بنیان را داد و افزود: دانشگاه با تسهیل  کارها  از طریق کوتاه کردن مراحل صدور مجوز ها، تامین اعتبارات ، ... از طریق  معاونت های درمان،  غذا و دارو و امور مالی از  تولید تا تجاری شدن یک محصول و فروش آن به بازار را حمایت می کند و حتی حاضر است بسیاری از تشریفات را کنار بگذارد و اگر محصولی از قیمت خارجی هم کمی گرانتر بود با خرید آن البته به شرط کیفیت مطلوب سهم خودش را در حمایت از شرکت های دانش بنیان ایفا نماید .

دومین جلسه شورای سیاست گذاری حمایت از محصولات  دانش بنیان با حضور دکتر بحرینی معاون توسعه منابع دانشگاه ، دکتر تفقدی ، معاون پژوهش وفناوری دانشگاه، دکتر شوشتری ،دکتر خداپرست،  مهندس ایزدی ،اقای وزیری  مدیر مالی دانشگاه، دکتر سنکیان مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه ،دکتر اسماعیل زاده -  دکتر ساغروان مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، اقای خیابانی مدیر امور حقوقی دانشگاه تشکیل شد.