امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در جلسه شورای سیاست گذاری حمایت از محصولات  دانش بنیان  با اشاره به تاکیدات  مقام معظم  رهبری در حمایت از شرکت های دانش بنیان بویژه در بازدید اخیر ایشان از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و تلاش در جهت گسترش کمی و ارتقا کیفی این شرکت ها عنوان نمود: با توجه به اینکه جوانان فناور و نخبه میتوانند آینده ساز کارهای بزرگی بوده و اثرات تعیین کننده در آینده کشور داشته باشند و بخصوص با توجه به تحریم های ظالمانه ایشان می توانند قسمتی از  نیاز های کشور  را تامین کنند و  دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلاش می کند تا با ایجاد کارگروه های تخصصی و از طریق تعامل بیشتر با بخش های مختلف در کلیه مراحل صدور مجوز ، نظارت ها ، بازاریابی ، ... حمایت از ایشان را در دستور کار خود قراردهد .

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه در این جلسه پیشنهاد حضور یک نماینده از حوزه معاونت پژوهشی در کمیته های تصمیم ساز مثل کمیته خرید و تامین دارو، تجهیزات پزشکی ، ... داد و افزود: متاسفانه شرکت های دانش بنیان اطلاع دقیق از نیاز واقعی بازار و بیمارستانها ندارند و محصولاتی تولید می کنند که مورد نیاز بازار نیست و بفروش نمی رسد که با حضور کارشناسان و نمایندگان ما در حوزه ها و کمیته های مختلف اطلاعات صحیح و نیازهای واقعی شناسایی می شود و شرکت ها در جهت تولید نیازها گام برخواهند داشت.

 در ادامه جلسه دکتر بحرینی، معاون توسعه منابع دانشگاه با اشاره به اینکه هزینه تولید در داخل کشور بالا است و شاید بتوان با کم کردن کارهای اداری و تشریفاتی و با ارائه یک محصول خوب و اوژینال قابل رقابت  با مشابه خارجی قول حمایت از شرکت های دانش بنیان را داد و افزود: دانشگاه با تسهیل  کارها  از طریق کوتاه کردن پروسه صدور مجوز ها، تامین اعتبارات ، ... از طریق  معاونت های درمان،  غذا و دارو و امور مالی پروسه  تولید تا تجاری شدن یک محصول و فروش آن به بازار را حمایت می کند و حتی حاضر است بسیاری از تشریفات را کنار بگذار و اگر محصولی از قیمت خارجی هم کمی گرانتر بود با خرید آن البته به شرط کیفیت مطلوب سهم خودش را در حمایت از شرکت های دانش بنیان ایفا نماید .

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه  دومین جلسه شورای سیاست گذاری حمایت از محصولات  دانش بنیان با حضور دکتر بحرینی معاون توسعه منابع دانشگاه ، دکتر تفقدی ، معاون پژوهش وفناوری دانشگاه، دکتر شوشتری ،دکتر خداپرست،  مهندس ایزدی ،اقای وزیری  مدیر مالی دانشگاه، دکتر سنکیان مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه ،دکتر اسماعیل زاده -  دکتر ساغروان مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، اقای خیابانی مدیر امور حقوقی دانشگاه تشکیل شد.