امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در گفتکو با روابط عمومی معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه اظهار کرد: کمیته تحقیقات دانشجویی از واحدهای زیرمجموعه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه می باشد و در راستای نظم و ساماندهی به  فعالیت های پژوهشی دانشجویان از طریق راهنمایی و فراهم نمودن محیطی مناسب برای پژوهش و ارائه آموزش های لازم برای دانشجویان جهت اجرای طرح های پژوهشی تشکیل شده است .

دکتر سجاد سحاب نگاه با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشگاه گفت: شورای مرکزی کمیته تحقیقات،   شورایی منتخب از دانشجویان دانشگاه  است که مرجع برنامه ریزی و تصمیم گیری در چهارچوب سیاست های وزارت متبوع و دانشگاه  می باشد و اعضای آن توسط دانشجویان به مدت یکسال انتخاب می شوند.

وی در ادامه معرفی شورای مرکز افزود : تعداد اعضای شورای مرکزی بر اساس تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشکده تعیین می شوند.

دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشتن حداقل یک سال عضویت فعال در زمینه های پژوهشی و آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی ، حسن سابقه آموزشی و اخلاقی را از جمله شرایط عضویت در شورا برشمرد و بیان کرد : انتخابات شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی در تاریخ شنیه بیستم مهرماه درکلیه دانشکده ها  انجام می شود