امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای افزایش همکاری بین دانشگاه و صنعت و اهمیت تعامل دانشگاه با حوزه صنعت  در راستای حل مشکلات کشور و با بهره گیری از پتانسیل علمی موجود در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اولین جلسه ارتباط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه با دفتر ارتباط با صنعت در محل پژوهشکده بوعلی با حضور مدیر توسعه فناوری سلامت، رئیس دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه، سرپرستان و نمایندگان دانشجویی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها و مسئولان ارتباط با صنعت دانشکده ها برگزار شد.

در این جلسه واحد فناوری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  گزارش عملکرد خود را در یک سال اخیر ارائه نمود که می توان از جمله فعالیت های مهم و موثر این واحد در سال جاری به برگزاری دومین مدرسه جامع صنعت داروسازی کشور ، برگزاری اولین استارت آپ ویکند نوآوری دارویی کشور اشاره نمود.

در این جلسه همچنین پیرامون راهکارهای لازم جهت افزایش فعالیت و آشنایی بیشتر اساتید و دانشجویان با حوزه صنعت و فناوری بحث شد.

ما حصل این جلسه برگزاری جلسات هم اندیشی بیشتر و تدوین شیوه نامه توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به منظور فعالیت روز افزون این واحد بود.