امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه بيان داشت: تأسیس و فعالیت مراکز تحقیقات از راهکارهای کلیدی و عملی برای تقویت توان پژوهشی دانشکده ها و گروههای آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی می باشد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا پایان سال گذشته ، 39 مرکز تحقیقات از وزارت موافقت اصولی دریافت نموده اند که از این تعداد 16 مرکز موفق شده اند موافقت قطعی از وزارت دریافت کنند.

دکتر سعید اسلامی سازماندهی و تقویت مراکز و هماهنگی فعالیتهای آنها را از جمله وظایف مدیریت پژوهشی دانشگاه عنوان نمود و اظهار کرد : اولین مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عنوان مرکز تحقیقات علوم دارویی و ایمونولوژی در سال 1379شروع به کار نمود و اکنون تعداد قابل توجهی ازاعضای هیئت علمی، اساتید و دانشجویان دانشگاه در این مراکز مشغول به تحقیق بوده تا با گسترش طرح ها و پژوهش های  اولویت دار به نیازهای سلامت جامعه پاسخی درخور دهند.

وی خاطر نشان کرد: موافقت با ایجاد مراکز تحقیقاتی دو مرحله‌  دارد موافقت اصولی و موافقت قطعی و تحقق هر یک از مراحل فوق منوط به تائید معاونت تحقیقات و فناوری و تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی خواهد بود و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حال حاضر موفق به دریافت 16 موافقت قطعی از سوی وزارت شده است