امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مدیریت پژوهشی :

 
  شیوه نامه همکاری دانشگاه و صنعت
 •  نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرح‌های تحقیقاتی
 دستورالعمل شرايط و نحوه هزينه اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد ملي نخبگان
 شرایط درخواست همکاری واحدهای مختلف دانشگاه جهت اجرای طرح‎ تحقیقاتی
آئین نامه انجام فعالیت پژوهشی دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در محیط های دانشگاه

هیئت علمی :

 

 •

 آیین نامه انجام تعهدات قانونی بصورت غیرهیات علمی

 •

 آیین نامه بکارگیری و پایش فعالیتهای پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشی
 •  آیین نامه اعطای پایه تشویقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   آیین نامه محاسبه ترفیع اعضای هیات علمی
 •  آیین نامه نحوه انتخاب استاد ممتاز

 •

 سياستهاي تشويقي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

 •

 آیین نامه نحوه محاسبه اعتبار پژوهشی اعضاء هیات علمی 1399

آئین نامه انتخاب و انتصاب اعضای هیات علمی وابسته

آیین نامه اجرایی طرح های پژوهشی

مرکز تحقیقاتی :

 

 •

 اساسنامه مرکز تحقیقات

 •

 آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي دولتي

  •

 آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي غير دولتي

 شيوه نامه تاسيس واحدهاي پژوهشي خصوصي با مجوز وزارت علوم

آیین نامه تشکیل هسته های تحقیقاتی

تحصیلات تکمیلی پژوهشی :

 
آیین نامه پسا دکترای پژوهشی وزارت
آیین نامه پسا دکترای داخل دانشگاهی
آئین نامه دکتری پژوهشی مربوط به ورودی های بهمن 93 به بعد
آیین نامه جذب و بکارگیری دستیار پژوهش/سرباز پژوهشگر
آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر