آيين نامه ها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مدیریت پژوهشی :  
 • شیوه نامه همکاری دانشگاه و صنعت
 • نحوه تدوین و پذیرش بودجه های پیشنهادی در طرح‌های تحقیقاتی
 • دستورالعمل شرايط و نحوه هزينه اعتبار پژوهش و نوآوري بنياد ملي نخبگان
 • شرایط درخواست همکاری واحدهای مختلف دانشگاه جهت اجرای طرح‎ تحقیقاتی
 • آئین نامه انجام فعالیت پژوهشی دانشجویان سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی در محیط های دانشگاه
هیئت علمی :  
 • آیین نامه نحوه محاسبه اعتبار پژوهشی اعضاء هیات علمی 1401
 • آیین نامه اجرایی طرح های پژوهشی
 • سياستهاي تشويقي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 • آیین نامه محاسبه ترفیع اعضای هیات علمی
 • آیین نامه انجام تعهدات قانونی بصورت غیرهیات علمی
 • آیین نامه بکارگیری و پایش فعالیتهای پژوهشی عضو هیات علمی پژوهشی
 • آیین نامه اعطای پایه تشویقی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • دستورالعمل نحوه انتخاب استاد ممتاز (مصوب 05-13-1400)
 • آئین نامه انتخاب و انتصاب اعضای هیات علمی وابسته
 • آئین نامه ارزشیابی پژوهش های اثربخش
 • آیین نامه جذب، بکارگیری و پایش فعالیت های پژوهشی اعضاء هیأت علمی پژوهشی (بازنگری و مصوب 1401/03/25)
مرکز تحقیقاتی :  
 • اساسنامه مرکز تحقیقات
 • آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي دولتي
 • آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي غير دولتي
 • شيوه نامه تاسيس واحدهاي پژوهشي خصوصي با مجوز وزارت علوم
 • آیین نامه تشکیل هسته های تحقیقاتی
تحصیلات تکمیلی پژوهشی :  
 • آئین نامه پسادکترا داخل دانشگاهی مصوب 1400/01/18
 • آئین نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی/ فناوری محور (مصوب 1399/08/18)
 • آیین نامه جذب و بکارگیری دستیار پژوهش/سرباز پژوهشگر
 • آیین نامه برنامه پزشک پژوهشگر