امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 کارشناسان مديريت پژوهشی دانشگاه

معاون مدير امور پژوهشي

                دکتر مهيارميرحيدري

شرح وظائف

پست الكترونيك

» کمیته کارشناسی بودجه طرح‎های تحقیقاتی دانشگاه

» بررسی فرم‎های اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و اعلام میزان گرانت پژوهشی محاسبه شده

» شرکت در جلسات شورای عالی مراکز تحقیقات (عندالزوم)

Mirheydarim1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

                     38453456                             داخلی 228
 

مسئول دبيرخانه مديريت امور پژوهشي

                  مرجان اردكانيان

شرح وظائف

پست الكترونيك

» کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی ستادی

» مدیریت مراسلات مدیریت امور پژوهشی

» صدور گواهی ها و تائیدیه ها

» پاسخ گویی و راهنمایی ارباب رجوع

Ardakanianm1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

                      38433363  

                                     داخلی 143
 

کارشناسان کمیته منطقه‎ای اخلاق در پژوهش‎های علوم پزشکی دانشگاه

            آقای دکتر علی صمدی

شرح وظائف

پست الكترونيك

» امور مرتبط با كميته اخلاق

 

                 مژده محمودی

» امور مرتبط با كميته اخلاق

MahmoodiM1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

                      38433557

                                داخلی 236
 

کارشناسان طرح‎های پژوهشی

                    فائزه عصمتی

شرح وظائف

پست الكترونيك

 » کمیته کارشناسی بودجه طرح‎های تحقیقاتی دانشگاه

» بررسی فرم‎های اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و اعلام میزان گرانت پژوهشی محاسبه شده

» امور مربوط به طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

Esmatif1[at]mums.ac.ir

                    معصومه رحمتی

» کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

»امور مربوط به تغییرات طرح های تحقیقاتی

» عقد قراردادها

RahmatiSM1[at]mums.ac.ir

                 سعیده احمدی سیماب

» کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی دارای اولویت

                        SimabS2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

38451521

                                 داخلی 226
 

کارشناسان ارزشیابی مقالات

                    مژگان داورپناه

شرح وظائف

پست الكترونيك

» اخذ مقالات پژوهشی چاپ شده در ژورنالهای علمی – پژوهشی معتبر

» بررسی مقالات رسیده در نرم افزار تحت وب پژوهان

» تدوین سیاست تشویق محققین دارای مقالات پر استناد

Davarpanahm1[at]mums.ac.ir

                    مژده داورپناه

» بررسی مقالات گذشته درج شده در پژوهان از نظر صحت داده ها

» اطلاع رسانی و ترغیب محققان دانشگاه برای ارجاع به مقالات دانشگاه

» تعیین میزان حق التشویق به ارجاعات به مقالات اعضاء هیأت علمی دانشگاه

» بررسی آدرس دهی مقالات دانشگاه در گروه ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقات دانشگاه و ایجاد بانک آدرس دهی صحیح

                 DavarpanahM2[at]mums.ac.ir
تلفن تماس                    38452475  

داخلي 150

 
کارشناس مراکز تحقیقات
               نوید نکوئی شهری                      شرح وظائف                                  پست الكترونيك

» امور مربوط به تصویب مراکز تحقیقات

» بررسی درخواست تأسیس مراکز تحقیقات غیر دولتی

» ابلاغ شاخص ها و دستورالعمل های لغو فعالیت مراکز تحقیقات

» بررسی درخواست تأسیس مراکز تحقیقات غیر دولتی

» تدوین آیین نامه داخلی نحوه بکارگیری و توزیع نیروهای پشتیبان پژوهش

» انجام نیاز سنجی و جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی

                    NekouiN1[at]mums.ac.ir
تلفن تماس

                    38453456

                            داخلی 228

   
 کارشناسان سایت و نرم افزار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه  

                   هاله مرادی

 

                     شرح وظائف                                 پست الكترونيك

» امور مربوط به سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه

» مديریت بانک نرم افزاری پژوهان

» مدیریت پست الکترونیک مدیریت پژوهشی دانشگاه

» پیگیری طراحی بانک داده و خرید نرم افزارهای مرتبط همراه با فراخوان همکاری در بانک داده

 » پیگیری طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی

                       Moradih3[at]mums.ac.ir   
تلفن تماس

                      38451521

 
                     مهدیه فنودی

»امور مربوط به سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه

»مدیریت پست الکترونیک مدیریت پژوهشی دانشگاه

»امور مربوط به ثبت نام پژوهشگران
                 FanoodiM1[at]mums.ac.ir 
تلفن تماس                         38452475  
کارشناس مدیریت و برنامه ریزی تحقیقات
                      نجمه هلالی  شرح وظائف  پست الكترونيك

» جذب و پایش اعضای هیات علمی پژوهشی

» فلوشیپ پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی

» جذب و پایش دانشجویان پسادکترا پژوهشی (post doc وزارتی و داخل دانشگاهی)

» برنامه جذب پزشک پژوهشگر(clinician-scientist program)

» جذب و پایش دانشجویان دکترای پژوهشی (PhD by research)

» طرح همتاپروری- کرسی پژوهشی

» برگزاری سلسله کارگاه های آمار و روش تحقیق و سلسله کارگاه های ایده پردازی پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی

 HelaliN1[at]mums.ac.ir
 تلفن تماس                       38452475  داخلي 150
کارشناس امور پژوهشی
                     احمد نژادهادی شرح وظائف  پست الكترونيك

» امور مرتبط با سامانه برنامه عملیاتی

»امور مربوط با هزینه طرح های تحقیقاتی

NejadhadiA1[at]mums.ac.ir
تلفن تماس                      38453456    داخلی 228