کارشناسان

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 کارشناسان مديريت پژوهشی دانشگاه

معاون مدير امور پژوهشي

دکتر مهيار ميرحيدري

شرح وظائف

پست الكترونيك

» کمیته کارشناسی بودجه طرح‎های تحقیقاتی دانشگاه

» بررسی فرم‎های اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و اعلام میزان گرانت پژوهشی محاسبه شده

» شرکت در جلسات شورای عالی مراکز تحقیقات (عندالزوم)

Mirheydarim1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

 38452474  داخلی 218
 

مسئول دبيرخانه مديريت امور پژوهشي

مرجان اردكانيان

شرح وظائف

پست الكترونيك

» کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی ستادی

» مدیریت مراسلات مدیریت امور پژوهشی

» صدور گواهی ها و تائیدیه ها

» پاسخ گویی و راهنمایی ارباب رجوع

» امور مربوط به سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه

Ardakanianm1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

38433363  

داخلی 143
 

کارشناسان کمیته منطقه ‎ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه

 

دکتر علی صمدی

شرح وظائف

پست الكترونيك

» امور مرتبط با كميته اخلاق

 SamadiA[at]mums.ac.ir

مژده محمودی

» امور مرتبط با كميته اخلاق

MahmoodiM1[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

38433557

داخلی 236
 

کارشناسان طرح‎های پژوهشی

فائزه عصمتی

شرح وظائف

پست الكترونيك

» امور مربوط به سامانه اعتبار پژوهشی در نرم افزار پژوهان و ارائه گزارش های مقطعی از وضعیت اعتبارات طرح های تحقیقاتی و گرنت

» تشکیل کارگروه تعیین لاین تحقیقاتی، ثبت لاین تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی در سامانه پژوهان و بررسی و انطباق طرح های تحقیقاتی ارائه شده با لاین تحقیقاتی محققین در راستای اقدام استراتژیک "تدوین نظام نامه لاین های تحقیقاتی"

» کمیته کارشناسی بودجه طرح‎های تحقیقاتی دانشگاه

» بررسی فرم‎های اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی و اعلام میزان گرانت پژوهشی محاسبه شده

» امور مربوط به طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

»امور مربوط به ثبت نام پژوهشگران

Esmatif1[at]mums.ac.ir

معصومه رحمتی

» کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

»امور مربوط به تغییرات طرح های تحقیقاتی

» عقد قراردادها

RahmatiSM1[at]mums.ac.ir

سعیده احمدی سیماب

» کارشناسی طرح‎های تحقیقاتی دارای اولویت

SimabS2[at]mums.ac.ir

تلفن تماس

38451521

داخلی 226
 

کارشناسان ارزشیابی مقالات

مژگان داورپناه

شرح وظائف

پست الكترونيك

» اخذ مقالات پژوهشی چاپ شده در ژورنالهای علمی – پژوهشی معتبر

» بررسی مقالات رسیده در نرم افزار تحت وب پژوهان

» تدوین سیاست تشویق محققین دارای مقالات پر استناد

Davarpanahm1[at]mums.ac.ir

مژده داورپناه

» بررسی مقالات گذشته درج شده در پژوهان از نظر صحت داده ها

» اطلاع رسانی و ترغیب محققان دانشگاه برای ارجاع به مقالات دانشگاه

» تعیین میزان حق التشویق به ارجاعات به مقالات اعضاء هیأت علمی دانشگاه

» بررسی آدرس دهی مقالات دانشگاه در گروه ها، دانشکده ها و مراکز تحقیقات دانشگاه و ایجاد بانک آدرس دهی صحیح

DavarpanahM2[at]mums.ac.ir
تلفن تماس 38452475  

داخلي 150

 

کارشناس مراکز تحقیقات

نوید نکوئی شهری                      شرح وظائف                                  پست الكترونيك

» امور مربوط به تصویب مراکز تحقیقات

» بررسی درخواست تأسیس مراکز تحقیقات غیر دولتی

» ابلاغ شاخص ها و دستورالعمل های لغو فعالیت مراکز تحقیقات

» بررسی درخواست تأسیس مراکز تحقیقات غیر دولتی

» تدوین آیین نامه داخلی نحوه بکارگیری و توزیع نیروهای پشتیبان پژوهش

» انجام نیاز سنجی و جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی

» ارسال طرح ها و پایان طرح ها به شورای پژوهشی دانشگاه

» برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

NekouiN1[at]mums.ac.ir
تلفن تماس

38453456

                            داخلی 228

   

 کارشناسان سایت و نرم افزار مدیریت امور پژوهشی دانشگاه  

هاله مرادی

 

                     شرح وظائف                                 پست الكترونيك

» امور مربوط به سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه

» مديریت بانک نرم افزاری پژوهان

» مدیریت پست الکترونیک مدیریت پژوهشی دانشگاه

» پیگیری طراحی بانک داده و خرید نرم افزارهای مرتبط همراه با فراخوان همکاری در بانک داده

 » پیگیری طراحی، استقرار و راه اندازی بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی

Moradih3[at]mums.ac.ir
تلفن تماس

38451521

 

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی تحقیقات

نجمه هلالی  شرح وظائف  پست الكترونيك

» جذب و پایش اعضای هیات علمی پژوهشی

» فلوشیپ پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی

» جذب و پایش دانشجویان پسادکترا پژوهشی (post doc وزارتی و داخل دانشگاهی)

»برنامه جذب پزشک پژوهشگر (clinician-scientist program)

» جذب و پایش دانشجویان دکترای پژوهشی (PhD by research)

» طرح همتاپروری- کرسی پژوهشی

»برگزاری سلسله کارگاه های آمار و روش تحقیق و سلسله کارگاه های ایده پردازی پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی

HelaliN1[at]mums.ac.ir
تلفن تماس 38437594 داخلي 227

کارشناس امور پژوهشی

احمد نژادهادی شرح وظائف  پست الكترونيك

» امور مرتبط با سامانه برنامه عملیاتی

»امور مربوط با هزینه طرح های تحقیقاتی

»مدیریت پست الکترونیک مدیریت پژوهشی دانشگاه

NejadhadiA1[at]mums.ac.ir
تلفن تماس 38453456 داخلی 228