امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


طرح های تولیدی/ فناورانه فقط می تواند توسط اعضاء هیات علمی ارسال شود.

طرح تولیدی : طرحی است آماده برای تولید، لذا طرح هایی که قالب پژوهشی داشته و مراحل تحقیقاتی را هنوز طی ننموده اند تایید نخواهند شد مگر اینکه از ابتدای طرح که کار تحقیقاتی پیشنهاد می شود تا انتهای کار که نمونه سازی برای تولید است پیش بینی شده باشد و سوابق مجری توانمندی وی را برای انجام کار تایید نماید.

تامین هزینه طرح های تولیدی حداکثر نصف مبلغ می تواند از گرنت پژوهشی تامین شود که این میزان نیاز به بازپرداخت ندارد ولی تاییدیه شورای پژوهشی و روال معمول در پرداخت های طرح تحقیقاتی را طی می نماید. از 0 تا 100 درصد هزینه طرح از طریق درخواست وام نیز مقدور می باشد که توسط صندوق سلامت ثامن یکجا و بدون سود و با تنفس صورت می پذیرد.

   مصوبات :

  • مقرر گردید مجموع مبلغ وام  که به یک محقق و فناوران دانشگاه در قالب طرح های تولیدی/فناورانه تعلق گیرد تا سقف یک میلیارد ریال باشد ولی سقف مبلغ برای یک طرح حداکثر 500 میلیون ریال می باشد/شورای فناوری 1394/12/25

  • طرح هایی تولیدی تلقی می شوند که در مسیر گرفتن مجوز تولید باشند یا در صورتیکه مجوز دارند در صورت داشتن پروتو تایپ (prototype) قابل قیول است که کارازمایی بالینی ارائه دهند/شورای فناوری 1393/11/14

  • طرح هایی بعنوان طرح تولیدی مطرح شوند که قبلا بودجه ای از دانشگاه دریافت نکرده باشند. در خصوص طرح های دکترای پژوهشی، طرحهایی بررسی خواهند شد که قبلا مطرح نشده باشند/شورای فناوری 1393/10/30
  • دانشگاه می تواند در این طرحها سهم داشته باشد که به این سهم رویالیتی گفته می شود. براساس مصوبه شورای فناوری مورخ 1393/11/14 درصد رویالیتی که دانشگاه تعیین می نماید درصد از کل فروشی است که در نهایت محصول در بازار خواهد داشت. مجری می تواند یکی از شرایط ذیل را انتخاب نماید.


              1-  بازپرداخت یک چهارم مبلغ مورد حمایت(در قالب دو چک 6 ماهه )، اعطای رویالیتی به میزان 4% به مدت پنج سال، مدت تنفس دو سال و نیم از زمان پرداخت صندوق

              2- بازپرداخت یک دوم مبلغ مورد حمایت(در قالب سه چک 6 ماهه )، اعطای رویالیتی به میزان 2% به مدت پنج سال، مدت تنفس دو سال و نیم از زمان پرداخت صندوق

             3- بازپرداخت کل مبلغ مورد حمایت بدون رویالیتی(در قالب چهار چک 6ماهه )، مدت تنفس دو سال و نیم از زمان پرداخت صندوق


نحوه ارسال طرح: تکمیل پروپوزال طرح تولیدی و ایمیل به مدیریت توسعه فناوری سلامت: dht.vcres[at]mums.ac.ir

فرایند این طرح ها : بررسی اولیه در مدیریت فناوری سلامت - داوری و کارشناسی طرح - تصویب در شورای فناوری و تکمیل اطلاعات در سامانه اطلاعات پژوهشی در صورت درخواست استفاده از اعتبار پژوهشی(گرنت) ارسال به مدیریت پژوهشی برای تصویب در شورای پژوهشی و عقد قرارداد در غیر این صورت معرفی به صندوق برای اخذ وام