امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

کارگاه های سال 1397


مالکیت فکری

(زهرا اطهری-مدیرعامل شرکت تعاونی تدبیراندیشان آرکا مشاور اختراعات دانشگاه)


 

قوانین و مقررات امور مالیاتی شرکت ها

(براتعلی دارابی:حسابدار رسمی-کارشناس رسمی دادگستری)

      حسابداری مالیاتی                                قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات بر ارزش افزدوه (قسمت 1 - قسمت 2 - قسمت 3قسمت 4قسمت 5)

                چگونگی تکمیل دفاتر مالیاتی(کارگاه عملی)

                                                                   


کارگاه های سال 1396

US Patent

 

ثبت اختراع داخلیکارگاه های سال 1395


قوانین و ضوابط ساخت فرآوره های طبیعی، سنتی و مکمل     

فرآورده های سنتی                    فرآورده های طبیعی

فرآورده های مکمل                       معرفی کلیات

 

مدل کسب و کار نوآورانه  - آقای علی جاهدی


(اسلاید 1 -  اسلاید 2)


تجاری سازی فناوری

اسلاید آقای دکتر دخانیان


تولید دارو از مجوز تا اولویت های فعلی بازار (نشست یک روزه دانشکده داروسازی)

خانم دکتر حائری زاده     آقای دکتر محمدی     آقای دکتر زهرایی


اصول مالکیت فکری و ثبت اختراع

(اسلاید آقای عطایی نژاد - اسلاید آقای صالحی)

 

کارآفرینی 

اسلاید جلسه اول دوم سوم                  اسلاید جلسه چهارم پنجم

 سلسله کارگاه های  آقای دکتر وارسته :

خودشناسی (شخصیت) و موفقیت -خود شناسی (استعداد) و موفقیت - 5 نقطه قوت برتر خود را بشناسید(دو جلسه) - سبد مهارتی و موفقیت-هوش هیجانی و موفقیت  نقش اهداف در موفقیت- چیدمان افراد در یک تیم کاری موفقشرایط اخذ مجوز دانش بنیان(اسلاید آقای دکتر سنکیان)


چگونگی تکمیل اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی (به صورت عملی)

 

کارگاه های سال 1394

 


قوانین و مقررات صادرات و واردات

دکتر ناصر بهزاد(اسلاید1  - اسلاید2 )


 

 

تجاری سازی دارو

اسلاید دکترناصرمحمدی - اسلایدهای مهندس یوسفی(اسلاید1 - اسلاید2 - اسلاید3)

 

 ایده پردازی به سبک نوین

اسلاید آقای علی جاهدی

قوانین و مقررات مالیات برای شرکت های تولیدی و دانش بنیان

اسلاید دکتر امیر میربلوکی

تحلیل پتنت و رصد فناوری در حوزه سلامت

اسلاید دکتر حسن علم خواه

الزامات GMP دارو

با توجه به اعلام مدرسین امکان در اختیار گذاشتن اسلایدها وجود ندارد.

اصول و مبانی بازاریابی

اسلاید آقای جواد موسوی


 

 کارگاه های سال 1393

ایجاد شرکت های دانش بنیان، مقررات و تسهیلات دانشگاه

مقررات مالياتي واحدهای توليدی

آشنایی با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع

آشنایی با قوانین و مقررات تولید تجهیزات پزشکی

                                         کارآفرینی

     قوانین و ضوابط ساخت فرآوره های طبیعی، سنتی و مکمل     

تدوین طرح کسب و کار

 

 قوانین و مقررات تولید محصولات آرایشی بهداشتی

اسلاید1  - اسلاید2

فرصت های شغلی فناورانه برای دانشجویان علوم پزشکی

اسلاید آقای دکتر وارسته  -  اسلاید آقای دکتر سنکیان