امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آيتم هاي پذيرش طرح توليدي/كاربردي به عنوان پايان نامه (دومين جلسه شوراي فناوري-27/1/1392)
 
  1. قابليت ثبت اختراع در داخل و خارج كشور (با در نظر گرفتن آيتم هاي جديد بودن، نوآوري داشتن، داراي گام ابتكاري (داراي گام خلاقانه بودن وبديهي نبودن اختراع نزد شخصي كه داراي مهارت فني و عادي در آن رشته باشد) – كاربرد صنعتي (قابل ساخت و استفاده بودن در صنعت))
  2. برطرف نمودن نيازهاي اولويت دار جامعه پزشكي
  3. ارزش اقتصادي و به صرفه بودن
  4. سهم تكنولوژي هاي نوين در توليد
  5. امكان توليد در حد نيمه صنعتي و صنعتي محصول
  6. مرتبط بودن با رشته تخصصي افراد
 
 
 
 
فرم پرسشنامه پايان نامه هاي دكتراي پژوهشي
آ