امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

   
طرح شماره 1
نام شركت                                        
شركت داروسازي ثامن
نام محصول
توليد داروهاي انكولوژي
مديرعامل
دكتر ملاكي
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
7000
تاريخ درخواست
91/2/27
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/2/3
نظر شوراي فناوري
سهم صندوق در روياليتي محصول حذف مي گردد و سود دريافتي از وام طبق قوانين صندوق محاسبه مي گردد. در خصوص ضمانت وام، همانگونه كه در نامه شماره 412 مورخ 26/12/1391 مديرعامل محترم صندوق نيز عنوان شده شركت داروسازي ثامن فقط در قبال سهم مشاركت پرداختي در صندوق از سپردن تضمين معاف مي شود . لذا فقط با ارائه تضمين مطابق قوانين و مقررات صندوق شركت مي‌تواند مابه التفاوت ميزان درخواستي وام از سهم مشاركت را دريافت نمايد

 

 

طرح شماره 2
نم شركت
شرکت بایر پل فناور
نام محصول
تولید واکسن و کیت های تشخیص بیماری
مديرعامل
دکتر اسماعیل صابرفر
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
20000
تاريخ درخواست
91/8/22
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/2/3
نظر شوراي فناوري
مورد پذيرش قرار نگرفت

 

طرح شماره 3
نام شركت
شركت كيان هلث دارو
نام محصول
ساخت واحد توليد محلول هاي مغذي تزريقي
مديرعامل
مهندس كاخكي
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
6000
تاريخ درخواست
91/9/26
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/2/3(نقص مستندات) -بررسي مجدد در 9/7/92- بررسي درخواست در 28/8/92- بررسی درخواست در 1393/4/10  - 93/12/5
نظر شوراي فناوري
  • مبلغ مورد پذيرش: 3 میلیارد ریال
  • مدت تنفس : شش ماه
  • مدت بازپرداخت : دوسال
  • درصد سود وام : 12%
  • پرداخت به شرط  اجرای موارد 1و 4 طرح ارائه شده یعنی ساخت کلین روم 
  • رد درخواست افزايش هزينه و حذف پيش شرط ساخت كلين روم(28/8/92)
  • افزایش دوره‌ي تنفس شركت از 6 ماه به يك سال با شرط اينكه طول مدت باز پرداخت نسبت به قبل هيچ تغييري نداشته باشد و مدت پرداخت وام كوتاه تر گردد.
  • با تمدید دوره تنفس به مدت 6 ماه درخواستی بدون افزایش مجموع طول مدت تنفس و بازپرداخت، موافقت گردید. این اخرین موافقت برای تمدید دوره خواهد بود.

 

طرح شماره 4
نام شركت
شرکت توسعه و تجهیز کارما
نام محصول
طرح تولید دستگاه آنتی بیوگراف
مديرعامل
کیهان کروندیان
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
1665
تاريخ درخواست
91/9/26
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/4/25
نظر شوراي فناوري
مورد پذيرش قرار نگرفت

 

طرح شماره 5
نام شركت
شركت داروسازي ثامن
نام محصول
توليد داروي استامينوفن تزريقي
مديرعامل
دكتر ملاكي
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
8000
تاريخ درخواست
91/10/3
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/2/3
نظر شوراي فناوري
مورد پذيرش قرار نگرفت

 

طرح شماره 6
نام شركت
شركت داروسازي ثامن
نام محصول
توليد و بسته بندي فيلگراستيم (GCSF)
مديرعامل
دكتر ملاكي
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
12000
تاريخ درخواست
91/10/8
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/2/3
نظر شوراي فناوري
مورد پذيرش قرار نگرفت

 

طرح شماره 7
نام شركت
جهاد دانشگاهي مشهد
نام محصول
توليد قرص كوركومين
مديرعامل
دكتر مجيد غيورمبرهن
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
4806.5
تاريخ درخواست
91/10/30
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/2/3
نظر شوراي فناوري
مورد پذيرش قرار نگرفت

 

طرح شماره 8
نام شركت
شركت خبرگان فرزانه شرق
نام محصول
(محفوظ است)
مديرعامل
دكتر حسن‌بني اقبال
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
3000
تاريخ درخواست
91/12/20
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/4/25
نظر شوراي فناوري
مبلغ مورد پذيرش : با توجه به آمار فروش محصولات مشابه، نظر داوران و چرخش مالي شركت، مبلغ 1.000.000.000 ريال (يك ميليارد ريال معادل يكصد ميليون تومان) مدت تنفس :  1 سال
مدت بازپرداخت : 2 سال
نحوه پرداخت :50% مبلغ در ابتدا و 50 % مابقي در انتهاي مرحله 4 زمان بندي (تهيه مواد بسته بندي) و ارائه مستندات
درصد سود وام : مطابق قوانين فعلي صندوق معادل 12%
نوع تضمين : چنانچه سهم عضو هيات علمي دانشگاه بيش از 51% است مطابق دستورالعمل ابلاغ شده مورخ 10/2/1392 با شماره 72641/92، در غير اين صورت مطابق قوانين صندوق با اخذ ضمانت ملكي
روياليتي اخذ نشود.

 

طرح شماره 9
نام شركت
شرکت جوهره طعم
نام محصول
(محفوظ است)
مديرعامل
فرشاد زیبدی
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
4000
تاريخ درخواست
91/12/20
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
 92/7/9
نظر شوراي فناوري
مبلغ مورد پذيرش: 900 میلیون ریال جهت خرید اقلام شماره 4، 5 و 6 طرح 
مدت باز پرداخت:18 ماه
درصد سود وام: سود 12 درصد
پرداخت وام به شرط ارزیابی اولیه کارگاه تولیدی

 

طرح شماره 10
نام شركت
شركت واريان دارو
نام محصول
(محفوظ است)
مديرعامل
زينب مقصودي
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
3524
تاريخ درخواست
92/4/25
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/5/15
نظر شوراي فناوري

مورد پذيرش قرار نگرفت

 

صفحه 1       صفحه 2        صفحه 3     صفحه4     صفحه-5