امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

چنانچه برای حضور در عرصه تجاری نمودن نیاز به حمایت مالی بیشتری داشته باشید صندوق غیر دولتی سلامت و فناوری ثامن یکی از بازوهای مالی اصلی حوزه فناوری دانشگاه علوم پزشکی محسوب می گردد. شرایط پرداخت بصورت وام بوده که تسهیلات خاصی نیز به هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارائه می دهد.

دانشگاه علوم پزشكي از طرف وزارت بهداشت بودجه اي در صندوق سلامت ثامن به عنوان سهم در اختيار دارد كه تصميم گيري در خصوص اعطاء ان به متقاضيان برعهده معاونت پژوهشي دانشگاه و شورای فناوری است. اين بودجه كه بودجه عامليت ناميده مي شود در اولويت واگذاري به متقاضيان هيات علمي دانشگاه كه قصد تجاري كردن محصول خود را دارند مي‌باشد. همچنين چنانچه تقاضا از محدوده استاني يا غيراستاني در حوزه پزشكي نيز دريافت شود مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

تسهيلات دانشگاه به متقاضيان هيات علمي درخواست تسهيلات از صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري ثامن از بودجه عامليت دانشگاه (مصوب جلسه 26/12/1391 شوراي فناوري دانشگاه)

 

   براي متقاضيات هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد(با سهم بيش از 51% )، ضمانت پرداخت وام براي مبالغ تا 2  ميليارد ريال و بيش از 2 ميليارد ريال به قرار ذيل است:

 

        I. تا 500ميليون ريال(50 ميليون تومان) اخذ تعهد مالي از متقاضي وام كافي است.

        II. تا 1 ميليارد ريال (100 ميليون تومان) ضامن ها شامل متقاضي هيات علمي و يك نفر ضامن هيات علمي دانشگاه

        III. تا  2ميليارد ريال (دويست ميليون تومان) ضامن ها شامل متقاضي و دو نفر ضامن هيات علمي دانشگاه

       IV. وام هاي با مبالغ بيش از 2ميليارد ريال (دويست ميليون تومان)، وثيقه ملكي به عنوان ضمانت طبق ضوابط صندوق ثامن تعيين مي‌شود.

 

  مدت تنفس حداكثر دو سال و مدت بازپرداخت حداكثر 5 سال با نظر شوراي فناوري دانشگاه تعيين مي شود.


ارتباط با صندوق سلامت ثامن :

 آدرس دفتر1:مشهد-بلوار تلویزیون-نبش شهید منتظری7-ساختمان ساپکو-طبقه سوم واحد 6       تلفن ها:38465990-051 و38475207-051     نمابر:3847526-051

 پست الکترونيک : SRTF[a]mums.ac.ir

سایت صندوق : http://srtf.mums.ac.ir


 وضعيت متقاضيان تسهيلات از بودجه عامليت دانشگاه