امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

وظیفه اصلی مرکز رشد، حمایت از برنامه شما برای تجاری نمودن و ارزیابی یازار و حمایت به منظور طی نمودن مراحل ریسک و تست بازار است. دانشگاه دو مرکز رشد دارد که در زمینه های دارویی اعم از شیمیایی و گیاهی(مرکز رشد فناوری فراورده های دارویی)،  فناوري تجهيزاتی (پزشکي، دندانپزشکي، آزمايشگاهي و پيراپزشکي) و فناوري اطلاعات در حوزه سلامت (مرکز رشد فناوری سلامت)  ارائه خدمات می دهد. محل فیزیکی مراکز رشد در پژوهشکده بوعلی بوده و شرایط حضور در مرکزتوسط هر مرکز رشد اعلام شده است.

سازمانهاي نوپا كه با هدف توسعه فناوري آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي كوچك و در عين حال داراي نقش مؤثردر توليد فنـاوري و ايجاد كارآفريني هستند. فشار سنـگين هـزينه هاي راه اندازي كه با بنيه مالي آنان سازگاري ندارد از يكسو و عدم برخورداري از تجربه لازم براي رفع موانع اوليه از سوي ديگر ، به بار نشستن تلاشهاي آنان را در هاله اي از ابهام و ترديد قرار مي دهد . اين واحدها كه بايد با ريسك بالا فعاليت خود را شروع كنند،دور نماي اطمينان بخشي براي دست يابي به موفقيت ندارند . ريسك بالا و عدم تضمين موفقيت تا آن حد جدي است كه بسياري از نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل ، از جمله بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به راه اندازي واحد خصوصي فناور رغبت نشان نميدهند ، ايجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت های آغازين مؤسسات فناور نوپا مي باشد. اين مراكز با پشتيباني هاي لازم و ارائه خدمات اوليه ، نقش مؤثري در پا گرفتن و بالندگي و بالاخره افزايش ضريب موفقيت اين واحدهاخواهند داشت

 

تعاریف :

مرکز رشد (مرکز): مرکزي است که تحت مدیریت متخصصین حرفه اي دانشگاهی و سایر متخصصین با ارائه خدمات حمایتی از ایجاد و توسعه حرفه هاي جدید توسط کارآفرینانی که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمینه هاي مختلف منتهی به فناوري تشکیل شده اند و اهداف اقتصادي مبتنی بردانش و فن دارند، پشتیبانی می کند.

واحدهای فناوری: واحدهای دارای هویت حقوقی مستقل از مرکز رشد بوده که با توجه به اساسنامه و یا سایر اسناد قانونی در زمینه تحقیقات کاربردی وتوسعه ای، طراحی مهندسی معکوس، انتقال فناوری، ارائه خدمات تخصصی و فعالیت در جهت تجاری کردن نتایج تحقیقات فعالیت می نمایند.

 دوره رشد مقدماتی: دوره ای حداکثر 6 ماهه است که در آن به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند مشاوره و آموزشهای لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت حقوقی مستقل داده می شود. در صورت موفقیت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند. زمان این دوره با تصویب مدیر مرکز رشد تا 9 ماه قابل افزایش است.

 دوره رشد: دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحدهای فناوری مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشدیافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره با تصویب شورای فناوری تا 5 سال قابل افزایش است.

 ایده محوري (طرح): ایده اصلی موسسه فناوري دانش بنیان که قابلیت تجاري شدن را دارا می باشد و موسسه به واسطه آن به تکمیل برنامه کسب و کار خود پرداخته و در مرکز پذیرش می شود . فعالیت اصلی موسسه در دوره رشد مبتنی بر ایده محوري می باشد . لذا طرح های کاری در مراکز رشد استقرار می یابند که تنها جنبه تجاری و آموزشی نداشته و مبتنی بر دانش و فناوری باشند


آیین نامه مراکز رشد دانشگاه


سایت مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


سایت مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد