امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

 

ثبت شركت براي اعضاء هيات علمي يا كارمندان دانشگاه با لحاظ نمودن موارد قانوني مربوطه منعي ندارد. در اجراي تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم،اعضاء هيات علمي با تاييد هيات امناء دانشگاه مي توانند نسبت به تشكيل مؤسسات يا شركت هاي صددرصد دانش بنيان اقدام يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند. لذا

چنانچه کارمند، دانشجو و ... هستید نیاز به اخذ مجوزی از این مدیریت ندارید. فقط اعضاء هیات علمی و آن هم با هدف تاسیس شرکت دانش بنیان نیاز به اخذ مجوز و طی نمودن این فرآیند دارند تا بتوانند بعدا بدون منع قانونی از تسهیلات درنظر گرفته شده در قانون استفاده نمایند.


انچه این مدیریت به عنوان مجوز و با امضاء ریاست محترم دانشگاه صادر می کند به معنای استفاده از خدمات دانش بنیان یعنی معافیت های مالیاتی و گمرکی و غیره نیست. این مجوز فقط به منظور اجرای تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم می باشد. تنها مرجع تایید فعالیت دانش بنیان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان می باشد.

رفع قانون منع مداخله کارکنان دولت

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)» در تاریخ ٤ / ١٢ /١٣٩٣ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦ / ١٢ /١٣٩٣ به تایید شورای نگهبان رسید: ماده 53- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیئت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.


اسامی شرکت های دانش بنیان دانشگاه مورد تایید کارگروه ارزیابی تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان ریاست جمهوری :

مرکز رشد فرآورده های دارویی : آریا بهرو پرشین :93/3/20 -  داروسازی دکتر رجبی : 93/8/10- پارس تک رخ : 93/12/16 - پویش داروی سینا : 93/12/16 (تایید مجدد96/10/2) - کیمیافرآور بوعلی : 94/7/11 (تایید مجدد 95/9/20)-تیناب شیمی خاورمیانه : 95/10/18 - فراسودمند رازی : 95/12/21-  رادکاوان آیریا : 96/6/25

مرکز رشد قناوری سلامت: رویان طب قائم : 93/12/16 - پارس سیمرغ دارو دماوند : 94/8/9 (تایید مجدد 96/3/6) ، الکترو بهبودگستر رضوان: 95/5/2 - نوآفرینان طب آویسا شرق: 96/3/6 - مهراب فناور شورورز : 96/10/2 - بزرگ مهر منیر سورن : 96/10/2- آریان ملل آبادیس : 97/3/19 - پویش درمان گستر کاسپین : 97/6/24

سایر: گل اکسیر پارس :94/8/9 - فناوران سلولی پویا گستر ایرانیان(پرنیا) : 96/12/19