درباره ما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

تاریخچه

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد از سال 1365 و پس از تفکیک دانشگاه فردوسی و تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد مسئولیت هدایت و راهبری تحقیقات دانشگاه را بر عهده داشته است.

بهينه سازي عملکرد و ساختار نظام تحقيقاتي، توانمندسازی محققین و پژوهشگران دانشگاه، جلب مشارکت حداکثري اعضا هيات علمي در فعاليتهاي پژوهشي و فناوري، تامين و جذب عضو هيات علمي پژوهشي و ساير نيروهاي تخصصي و پشتيبان پژوهش، ارتقاء کيفيت و کاربردي نمودن طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي در راستاي اولويتهاي پژوهشي، فعالسازي مراکز تحقيقاتي دانشگاه، ايجاد مراکز توسعه تحقيقات باليني و تامين زير ساخت هاي لازم جهت انجام طرح هاي تحقيقاتي کلان از قبيل کوهورت و رجيستري بيماري‌ها و نمايه شدن مجلات دانشگاهي در پايگاه‌هاي علمي معتبر بین المللی از وظایف اصلی این معاونت می باشد.

توجه ويژه به موضوع فناوري، و حرکت در این مسیر با تشکیل مدیریت توسعه فناوری از سال 1392 از اقدامات بسیار مهم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد است. ايجاد شرکت‌هاي دانش بنيان، حمايت از ثبت اختراعات پژوهشگران و محققان از اقدامات موثر در توليد محصولات فناورانه به شمار مي رود و دانشگاه علوم پزشکي مشهد در سال‌های اخير توجه ويژه اي به اين موضوع نموده است. 

اهداف

تقويت مراکز رشد و تسهيل فعاليت شرکت‌هاي رشد فناوري، کلين روم و کارگاه توليد نيمه صنعتي دارو، ساخت داروهاي جدید، کیت های آزمایشگاهی تحقیقاتی و توجه به تجهيز و تامين امکانات و تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي آزمايشگاه جامع تحقيقاتي، ایجاد و گسترش مراودات بين المللي و بين دانشگاهي، روابط بين الملل و ارتقاء روابط موجود ، هدفمند نمودن برگزاي همايش ها، فرصت هاي مطالعاتي و اعزام اعضاي هيات علمي به همايش هاي بين المللي و افزايش جذب دانشجويان خارجي از جمله اهداف راهبردي معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکي مشهد براي گسترش و تقویت روز افزون مقوله تحقیق و پژوهش در سطح دانشگاه می باشد که این معاونت برای تحقق آن برنامه هاي مدوني را در دستور کار قرار داده است.

 

چشم انداز

بیانیه چشم­انداز معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

542 در 1400 (500 (دنیا) +40(جهان اسلام)+2 (کشور))

اهداف کلان تا 1400:

  • قرار گرفتن در بازه 500 تا 600 دانشگاه برتر دنیا براساس رتبه بندی Times
  • قرار گرفتن در بین 40 دانشگاه برتر جهان اسلام )مبتنی بر (ISC
  • قرار گرفتن در بین 2 دانشگاه برتر پژوهشی کشور (براساس رتبه بندی ملی و بین المللی)
  • قرار گرفتن در بین 2 دانشگاه برتر فناوری کشور (براساس رتبه بندی ملی و بین المللی)