امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

فرم های طرح تحقیقاتی

فرم های کمیته اخلاق

فرم های حراست

 
» نحوه ثبت یک طرح پژوهشی جدید
         
»

آموزش داوری پروپوزال ها

         
 » شناسنامه طرح پژوهشی »

کمیته اخلاق

 » معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 3
 
» Research Proposal  »  فرم رضايت نامه      
» شناسنامه طرح کارآزمایی بالینی
 

 راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

 » معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 4  
 » شناسنامه طرح مورد-شاهدی      » معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 5  
          معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 6  
 » شناسنامه طرح کوهورت      » فرم متقاضیان کارورزی-کارآموزی  
»  شناسنامه طرح پژوهشی (جدید)          
» قالب پایان نامه دکترا عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکتر تخصصی (پزشکی و دندانپزشکی)          
 »

راهنمای نگارش پایان نامه دانشجویان رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی و دکتری تخصصی دندان پزشکی

     » مدارک لازم:  
 » دریافت فایل پروپوزال پژوهش در آموزش       1-  یک قطعه عکس  
 » دریافت فایل پروپوزال کیفی پژوهش در آموزش       2- کپی کارت ملی  
 »  پروپوزال ثبت بیماری ها       3- کپی تمام صفحات شناسنامه  
 »  راهنمای تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها       4- کپی کارت دانشجویی  
»  کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه       5- کپی نامه معرفی از دانشگاه مبدا