جستجو

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

فرم های طرح تحقیقاتی

فرم های کمیته اخلاق

فرم های حراست

 
» نحوه ثبت یک طرح پژوهشی جدید
 »  

کمیته اخلاق

   معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 3
 
»

نحوه پیگیری طرح های تحقیقاتی

 »   فرم رضايت نامه    معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 4  
»

آموزش داوری پروپوزال ها

 »   راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی    معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 5  
 »

پروپوزال طرح پژوهشی

 

 

 » معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه - فرم شماره 6  
» Research Proposal         فرم متقاضیان کارورزی-کارآموزی  
» پروپوزال طرح کارآزمایی بالینی
     »    
 » پروپوزال طرح مورد-شاهدی      »    
 » پروپوزال پایه          
 »

پروپوزال طرح کوهورت

     »    
»  پروپوزال طرح پژوهشی (جدید)          
» قالب پایان نامه دکترا عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) و دکتر تخصصی (پزشکی و دندانپزشکی)          
 »

راهنمای نگارش پایان نامه دانشجویان رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی و دکتری تخصصی دندان پزشکی

     » مدارک لازم:  
 » دریافت فایل پروپوزال پژوهش در آموزش       1-  یک قطعه عکس  
 » دریافت فایل پروپوزال کیفی پژوهش در آموزش       2- کپی کارت ملی  
 »  پروپوزال ثبت بیماری ها       3- کپی تمام صفحات شناسنامه  
 »  راهنمای تکمیل پروپوزال ثبت بیماری ها       4- کپی کارت دانشجویی  
»  کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه       5- کپی نامه معرفی از دانشگاه مبدا