مديريت توسعه فناوري سلامت دانشگاه در زيرمجموعه معاونت پژوهشي دانشگاه و با هدف حمايت و توسعه شركت هاي دانش بنيان، مراكز رشد، ثبت اختراع و مالكيت فكري،ارتباط با صنعت، بازاريابي طرح هاي فناورانه و گسترش فرهنگ تحقيقات توليد محور و كاريردي تشكيل شده است. این مدیریت با پشتوانه شورای فناوری که از شوراهای مصوب معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه می باشد قوانین حوزه فناوری سلامت دانشگاه را هدایت و پشتیبانی می نماید. هدف اصلی مدیریت توانمندی محققین دانشگاه برای تبدیل ایده خود به تولید از قدم اول یعنی انجام طرح در قالب طرح تولیدی، ثبت ان، بررسی بازار، استقرار و حمایت توسط مراکز رشد دانشگاه و در نهایت حمایت مالی با حضور صندوق سلامت ثامن به منظور تجاری سازی آن می باشد. شورای فناوری معمولا هر دو هفته جلسات خود را برگزار می نماید...  

sabtpatent  newlaw sanat
فرم انجام ثبت اختراع داخل کشور توسط مشاور  خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در حوزه فناوری

 معرفی دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت

فرم انجام US Patent توسط شرکت مشاور  شیوه نامه همکاری دانشگاه و صنعت

مسئول دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

پرسشنامه استفاده از خدمات ثبت علامت تجاری(برند)  امتیازات ترفیع و گرنت پژوهشی

مسئولین دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشکده

پرسشنامه  استفاده از خدمات مشاوره طرح صنعتی  شرایط پذیرش پایان نامه محصول محور امتیازدهی پایان نامه  گزارش اقدامات
فرم های وزارت برای اخذ تاییدیه علمی و ارتقا  نحوه امتیازدهی موضوعات فناوری در ارتقا  فرم قرارداد بین دانشگاه و صنعت
معرفی شرکت های مشاور طرف قرارداد دانشگاه  آیین نامه پایه تشویقی  فرم های داخلی دانشگاه : فرم قراداد بین دانشگاه و مجری - کاربرگ درخواست هزینه
    سایت دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه
danehsbonyan workshop  nfo
پرسشنامه متقاضیان هیات علمی برای اخد مجوز فعالیت مالکیت فکری  مدیریت توسعه فناوری سلامت
 فرآيند درخواست مجوز برای هیات علمی تجاری سازی فناوری  شوراي فناوري
تعريف شركت دانش بنيان  US Patent   گزارشات مدیریت توسعه فناوری سلامت
 قوانين، مقررات و مصوبات شركت هاي دانش بنيان  فرآورده های سنتی  ارتباط با ما
وضعيت متقاضيان صدور مجوز دانش بنیان فرآورده های طبیعی  
کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان -ریاست جمهوری  آرشیو کارگاه های برگزار شده  
   
 
tech  business  
پروپوزال طرح تولیدی/فناورانه  مرکز رشد فناوری فرآورده های دارویی  
نمونه تکمیل شده پروپوزال تولیدی  مرکز رشد فناوری سلامت (تجهیزات پزشکی و IT سلامت)  
فرم ارائه گزارش نهایی طرح های تولیدی  تسهیلات صندوق سلامت ثامن  
گزارش طرح های تولیدی    
     

 https://ikipo.mums.ac.ir/