امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

مراحل اعلام پايان طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه:

 

جهت اعلام پایان طرح تحقیقاتی/پایان نامه لازم است علاوه بر پیوست نمودن خلاصه فارسی، انگلیسی و ترجمان دانش، گزارش کامل پایان طرح تحقیقاتی/ پایان نامه دانشجویی نیز در سامانه پژوهان (به وسیله کلید درخواست پرداخت هزینه / پایان طرح) پیوست گردد. 

ضمناً پیوست مقاله منتج از طرح تحقیقاتی/ پایان نامه به جای گزارش نهایی نیز قابل قبول می باشد.  

مستدعی است برای نوع فایل پیوست نیز عناوین  "خلاصه پایان طرح تحقیقاتی/پایان نامه "گزارش نهایی" و "مقاله" انتخاب شود.