امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

باسمه تعالی

طرح "پایش سلامت کارکنان" در بستر طرح ملی پرشین کوهورت با هدف ارزیابی وضعیت سلامت 12000 نفر از کارکنان و اعضای هیئت‌علمی دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد، توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در حال اجر می‌باشد. لازم به ذکر است، طرح کشوری پرشین کوهورت از سال 1394 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 21 نقطه جغرافیایی کشور (شامل 3 کوهورت سازمانی و 18 کوهورت در جمعیت عادی) در حال اجرا می‌باشد. این طرح بلندمدت با هدف وارد کردن دویست هزار نفر از هم‌وطنان از قومیت‌های مختلف طراحی شده و به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های پیشرفته پژوهشی در سطح جهان در ایران نیز توسط 18 دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا می‌باشد. دانشگاه علوم پزشکی مشهد (به همراه دانشگاه علوم پزشکی ایران و شیراز) نیز افتخار میزبانی پرسنل و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه را داشته و فرآیند معاینات را با حمایت ریاست محترم، معاونین دانشگاه و اعضای هیئت‌علمی توسعه بخشیده‌ است. امید است، با تداوم حمایت‌ها و مشارکت همکاران به تحصیل اهداف تعیین‌شده نائل شویم.

آشنایی با معاینات آشنایی با پرسشنامه های مرکز پایش سلامت کارکنان فیلم آموزشی فرآیند پایش سلامت کارکنان نمودار گردشی فرآیند پایش سلامت کارکنان
چارت سازمانی مرکز پایش سلامت کارکنان کمیته مشورتی طرح پایش سلامت کارکنان پیام مجری طرح پایش سلامت کارکنان طرح های تحقیقاتی اجرا شده در مرکز پایش سلامت کارکنان
نتایج اولیه مطالعه پرشین کوهورت از ابتدا تا کنون نظرسنجی همکاران بروشورها و پوستر ارتباط با ما

* نمودارهای مربوط به "نتایج اولیه" و "نظرسنجی همکاران" به‌صورت ماهیانه به‌روزرسانی می‌شود.