امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 


      ¤  فاطمه شیعه زاده - سمينه ساجدي فر : كارشناسان مديريت توسعه فناوري سلامت - تلفن : 38452473
 
     ¤ نجمه عرفانيان: كارشناس مركز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه - تلفن : 37112717
 
     ¤ الهام رمضانی - طاهره صمیمی: كارشناسان مركز رشد فناوري سلامت - تلفن : 37112648