امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری سال 1398

جشنواره هفته پژوهش و فنــاوری 1398

 

امام صادق (ع) :" مطالعه و تحقیق بسیار در مسائل علمی عقل را شکفته و فکر را تقویت می کند.

 

مقام معظم رهبری:
 تولید علم و تحقیقات، حیات آینده كشور است.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد به عنوان یکی از دانشگاههای مادر در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور،

داراي بیش از 900 عضو هیات علمی مي باشد و رسالتی متناسب با جایگاه خویش در به حرکت درآوردن چرخ پژوهش و فناوری و ارتقاء

جایگاه علمی کشور و به تبع آن افزایش سطح سلامت و رفاه و آسایش جامعه بر عهده دارد.

جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با هدف گسترش روحیه تحقیق و پژوهش و جلب مشارکت

حداکثري محققين دانشگاه و نيز پاسداشت تلاش آنان برنامه ريزي و برگزار می گردد. اين جشنواره فعاليتهاي پژوهشي يکساله

محققين دانشگاه را مورد ارزيابي و بررسي قرار داده و به معرفي و تقدير از برگزيدگان همان مقطع يکساله خواهد پرداخت.

 

 

 

از اعضاء محترم هيات علمي و ساير پژوهشگران دانشگاه دعوت مي گردد جهت اعلام آمادگي شرکت در جشنوارهپس از مطالعه شيوه نامه، با مراجعه به آدرس http://researches.mums.ac.ir/Lists/List7/newform.aspx  ثبت نام نموده و محورهاي مورد نظر خود را مشخص فرمايند.

هر گونه سوال يا ابهام را لطفا با شماره تلفن 38430236 و 38453456 مطرح نمائيد.

دانشجویان محترم از طریق صفحه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به آدرس: http://sram.mums.ac.ir/index.phpبرای شرکت در جشنواره اقدام نمایند.

 

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر
فرم ثبت نام در جشنواره

جشنواره هفته پژوهش و فناوري سال 1398دانشگاه در محورهاي زیر که شرح آن تفصیلا در شیوه نامه آمده است برگزار خواهد شد.
عنوان محور جشنواره
1 برگزيده پژوهشي در يکي از گروههاي علمي
2 برگزيده پژوهشي جوان
3 برگزيده پژوهشي آزاد
4 فناور برتر
5 مقاله اصیل/ مروری چاپ شده در مجله ISI با بالاترین Average Journal Impact factors (JIF) Percentile
6 مقاله اصیل یا مروری با بیشترین ارجاع (Citation)
7 بيشترين برونداد پژوهشي با کمترين اعتبار جذب شده از دانشگاه در قالب طرح پژوهشی
8 مراکز تحقیقات برتر
9 همايش علمي پژوهشي برتر سال
10 تاليف و ترجمه برتر در حوزه کتاب
11 پيشکسوت برگزيده
12 مجلات علمي پژوهشي برتر
13 کارگزار يا خير پژوهشی برگزیده
14 بیشترین اعتبار پژوهشی جذب شده از خارج دانشگاه
15 دانشجویان برگزیده پژوهشي

 

 

 

 جشنواره هفته پژوهش 1397

جشنواره هفته پژوهش  1396

جشنواره هفته پژوهش  1395

جشنواره هفته پژوهش  1394

جشنواره هفته پژوهش و فناوری در سالهای گذشته