اوقات شرعی

مراكز تحقيقاتي دانشگاه

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 07:10
الف) مراکز تحقیقاتی مصوب دارای موافقت اصولی و موافقت قطعی از شورای گسترش (تاریخ به روز رسانی 1398/02/25)
               
  ردیف نام مرکز تحقیقات

نام قبلی مرکز

وابستگی

 تاریخ اخذ موافقت

اصولی

 تاریخ اخذ موافقت

اصولی

 
  1   دندانپزشکی      1384/11/8 1386/10/19   
  2   پزشکی هسته ای      1389/10/21    
  3   ارتوپدی      1392/2/23 1396/5/1   
  4  التهاب نوروژنیک     1392/2/23     
  5  بيماريهاي دهان، فك و صورت     1389/10/21     
  6  جراحي سرطان    پژوهشکده علوم بالینی  1389/10/21    
  7  مواد دنداني     1391/3/23     
  8  فارماکولوژیک گیاهان دارویی   پژوهشکده علوم پایه  1383/10/12  1390/5/22   
  9  سرطان  سرطان توپر  پژوهشکده علوم بالینی 1392/2/23     
  10  سم شناسی پزشکی   پژوهشکده علوم پایه  1387/10/24  1389/10/21   
  11  سالک جلدی     1391/3/23     
  12  جراحي آندوسكوپيك     1391/3/23     
  13  ایمنی بیمار     1391/8/11     
  14  چشم پزشكي    پژوهشکده علوم بالینی 1386/10/19  1389/2/6   
  15   فیزیک پزشکی      1389/4/28    
  16  بیماریهای روماتیسمی بیماریهای لوپوس    1392/2/23     
  17  سینوس و جراحی اندوسکوپیک     1391/3/23     
  18  عیوب انکساری چشم     1392/2/23     
  19  جراحی عروق     1389/10/21     
  20  پاتولوژی ملکولی سرطان      1392/2/23    
  21   مقاومتهای میکروبی    پژوهشکده علوم پایه 1391/3/23  1396/5/1   
  22  سندرم متابولیک     1390/5/22     
  23   بیماریهای ریوی بیماریهای مزمن انسدادی ریوی    1391/8/11     
  24   نوزادان   پژوهشکده علوم بالینی   1385/2/30 1388/3/2   
  25  عوارض پیوند کلیه     1391/8/11     
  26  روانپزشکی و علوم رفتاری     1393/9/15     
  27  ژنتیک پزشکی   پژوهشکده علوم پایه   1393/9/15    
  28  عوامل اجتماعی موثر بر سلامت     1395/11/17     
  29  مراقبت های پرستاری و مامایی     1397/8/6     
  30  علوم دارویی   پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی  1379/10/10  1379/9/16   
  31  ایمونولوژی   پژوهشکده علوم پایه  1379/10/10  1379/12/10   
  32  بیوتکنولوژی   پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی  1383/2/12  1385/10/16   
  33  نانو فناوري   پژوهشکده فناوریهای نوین دارویی  1388/12/16  1394/0/0   
  34  دارو رسانی هدفمند     1391/3/23     
   35  آلرژي     1391/3/23     
   36  علوم اعصاب     1398/1/18     
  37  قرنیه   ادغام با مرکز تحقیقات چشم پزشکی  1392/2/23     
  38

 شبکیه

   ادغام با مرکز تحقیقات چشم پزشکی  1391/8/11    
  39  علوم شناختی    اداغام با مرکز تحقیقات روانپزشکی 1391/3/23