اوقات شرعی

خبر----- 1397

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
برگزاری دوره آموزشی مکالمه زبان انگلیسی و آشنایی با اصطلاحات انگلیسی درحوزه تحقیق و پژوهش نوشته شده توسط سازگار فاطمه 18
اندازه گیری متابولیسم پایه برای نخستین بار در طرح پایش سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سازگار فاطمه 8
سلول های بنیادی و مهندسی بافت از رویکردهای مهم آینده علم پزشکی است نوشته شده توسط سازگار فاطمه 9
قرار گرفتن هشتمین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فهرست دانشمندان يک درصد پراستناد برتر ESI نوشته شده توسط سازگار فاطمه 9
مراکز تحقیقات راهکاری کلیدی و عملی برای تقویت توان پژوهشی دانشگاه نوشته شده توسط سازگار فاطمه 21
اولین مرکز نوآوری و شتابدهی سلامت الکترونیکی شرق کشور با عنوان اختصاری متاسل راه اندازی شد نوشته شده توسط سازگار فاطمه 30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشجوی خارجی می پذیرد نوشته شده توسط سازگار فاطمه 24
اصلاح دستور العمل شرکت اعضای هیئت علمی در همایش های علمی خارج از کشور نوشته شده توسط سازگار فاطمه 55
دفتر امور كنسولي دانشجويان خارجي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افتتاح شد نوشته شده توسط سازگار فاطمه 37
انتصاب مدیرمنابع علمی و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سازگار فاطمه 75