اوقات شرعی

خبر----- 1397

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
ایجاد کوهورت چشم در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط سازگار فاطمه 15
مهمترین اصل در بین المللی سازی دانشگاه ها ارتقای کیفیت علمی و آموزشی است نوشته شده توسط سازگار فاطمه 13
۳ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حال تحصیل هستند نوشته شده توسط مریم توکلی 9
برای چهارمین سال متوالی، برگزاری طرح شهید احمدی روشن نوشته شده توسط مریم توکلی 15
کسب رتبه بازه ۵۰۱ تا ۶۰۰ دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جدیدترین رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان نوشته شده توسط مریم توکلی 12
فراخوان ارائه گرنت مشترک Bridging در سال ۲۰۱۹ با همکاری ایران و سوئیس نوشته شده توسط مریم توکلی 31
صدور مجوز و روند جذب دانشجویان خارجی تسهیل می شود نوشته شده توسط سازگار فاطمه 14
اعتباربخشی بین المللی باعث معرفی و شناخته تر شدن دانشگاه خواهد شد نوشته شده توسط مریم توکلی 17
اولين جلسه هماهنگی برگزاری هفته پژوهش و فناوري استان خراسان رضوی برگزار شد نوشته شده توسط مریم توکلی 37
جذب هیات علمی پژوهشی ضریب k / قراردادی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نوشته شده توسط مریم توکلی 73

صفحه1 از21