اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 07 ارديبهشت 1394 08:30

 

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1392
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

617

ريال 25,423,046,250

361

دانشكده دندانپزشكي

100

ريال 3,101,863,400

101

دانشكده داروسازي

51

ريال 6,531,275,000

56

دانشكده علوم پيراپزشكي

10

ريال 202,995,000

15

دانشكده بهداشت

34

ريال 688,282,000

23

دانشكده پرستاري و مامايي

109

ريال 1,813,122,900

55

دانشکده طب سنتی و مکمل

21

ريال 814,752,000

0

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

148

ريال 13,404,143,240

81

كميته تحقيقات دانشجويي

18

ريال 277,413,600

7

ساير حوزه هاي دانشگاه

83

ريال 647,776,500

32

مجموع

1191

ريال 52,904,669,890

731