اوقات شرعی

ضوابط و فرمهاي برون دانشگاهي

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 08 خرداد 1398 07:08

 

فرم تفاهم نامه همکاری پژوهشی با سایر دانشگاه ها
فرم قرارداد طرح مشترك با سازمان هاي دولتي و شركت هاي خصوصی
فرم قرارداد اجرای طرح/ پایان نامه تحقیقاتی دانشگاه ها و مراكز علمي داخل كشور با دانشگاه علوم پزشکی مشهد
فرم قرارداد و نامه هاي پيشنهادي جهت اجراي طرح تحقيقاتي مراكز خارج كشور با دانشگاه علوم پزشكي مشهد:
 
  معرفی نامه همکاری
1- معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه- ( تکمیل پرسشنامه جهت انجام تحقیق فرم شماره 3 )
2- معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه- ( دانشجو با عنوان کارآموز و یا آشنایی با محیط و فعالیت پژوهش فرم شماره 4 )
3- معرفی نامه همکاری پژوهشی همکار خارج دانشگاه-( همکاری دانشجو به درخواست عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد  فرم شماره 5 )
4- معرفی نامه دفتر محترم حراست دانشگاه جهت ثبت نام همکاران خارج دانشگاه در سامانه ( فرم شماره 6 )

فرم متقاضیان کارورزی-کارآموزی

    مدارک لازم:

1- یک قطعه عکس

2- کپی کارت ملی

3- کپی تمام صفحات شناسنامه

4- کپی کارت دانشجویی

5- کپی نامه معرفی از دانشگاه مبدا

مدارك مورد نياز و امتيازات برون دانشگاهي