اوقات شرعی

آدرس دهی مقالات

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 05 آذر 1398 09:46
 

تعریف آدرس دهی (Affiliation)

 
 

آدرس دهی (Affiliation) به معنای وابستگی دانشگاهی یا سازمانی نویسنده مقاله است. آدرس دهی(Affiliation) دانشگاهی و درج صحیح آن، از اهمیت زیادی در جامعه علمی برخوردار است. محاسبه برونداد علمی یک عضو هیات علمی، یک دانشکده، یک مرکز تحقیقات و نهایتا کل دانشگاه بر اساس نام و آدرس ذکر شده در مقاله صورت می پذیرد. تنوع در نگارش نام نویسندگان به زبان انگلیسی، وجود اسامی مشابه، استفاده از آدرس دهی های متفاوت و ...  از مشکلات متداول این حوزه می باشد. تنها زمانی که مولفین بتوانند به طور صحیح شناسایی شوند، امکان گروه بندی آثار و مقالات منتشر شده آنها در نمایه های استنادی وجود دارد.

از آنجایی که آدرس دهی در زبان انگلیسی از کوچکترین واحد به بزرگترین واحد می باشد این اصل در آدرس دهی در مقالات نیز رعایت می شود. به عنوان مثال ابتدا گروه آموزشی نویسنده درج  شده و در ادامه دانشکده و دانشگاه و در نهایت شهر و کشور نویسنده درج می شود.

به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، انتظار می رود اعضاء محترم هیات علمی اولا، نام و نام خانوادگی خود را به طور یکسان و صحیح در مقالات ذکر نمایند. ثانیا، آدرس دهی سازمانی خود را به خوبی شناخته و از فرمت استاندارد آن استفاده نمایند.

در ادامه نحوه آدرس دهی صحیح در مقالات بیان شده و جدول آدرس دهی (Affiliation ) گروههای آموزشی و مراکز تحقیقات دانشگاه درج گردیده است. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و دفترچه ضمیمه آن، در صورت نگارش آدرس به هر شکل دیگری، امتیاز آن مقاله جهت ترفیع، ارتقاء و حق التالیف محاسبه نخواهد گردید.  

 
 

نحوه آدرس دهی (نگارشAffiliation) مقالات برای نویسندگان عضو  هیات علمی  دانشکده ها در دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 
 

ابتدا باید گروه علمی و یا دپارتمان افراد ذکر شود و سپس نوبت به دانشکده فرد می رسد. پس از آن دانشگاه، شهر و کشور نویسندگان ذکر

می شود. به مثال زیر توجه کنید.

 آدرس دهی انگلیسی:

Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

آدرس دهی فارسی:

   گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 
 نکته مهم: نام بیمارستان ها به جای نام دانشکده و یا بین نام گروه و دانشکده نباید ذکر گردد.  

آدرس دهی مقالات دانشکده ها

 
 

نحوه آدرس دهی (نگارشAffiliation) مقالات برای نویسندگان عضو مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

 
 

برای آدرس دهی مراکز تحقیقات ابتدا نام مرکز تحقیقات و پس از آن دانشگاه، شهر و کشور نویسندگان ذکر می شود.

آدرس دهی انگلیسی:

Biotechnology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

آدرس دهی فارسی:

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
 • در این مورد نیز نام دانشکده یا بیمارستان به هیچ ترتیبی نباید ذکر گردد.  
آدرس دهی مقالات مراکز تحقیقات  
 

نحوه آدرس دهی (نگارش Affiliation) کمیته تحقیقات دانشجوئی:

 
 

آدرس دهی انگلیسی:

Student Research Committee, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

آدرس دهی فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجوئی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

 
 • توجه: پس از آدرس کمیته تحقیقات دانشجوئی، بایستی آدرس گروه و دانشکده مطابق فرمت مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان آدرس دوم  قید شود  
 
  • دانشجویان در کلیه مقالاتی که منتج از پایان نامه یا طرح های پژوهشی دوران تحصیل ایشان می باشد، (حتی در مقالاتی که تاریخ انتشار آنها پس از فارغ التحصیل شدن دانشجو باشد)، بایستی آدرس دانشگاه علوم پزشکی مشهد را به عنوان آدرس اول در مقاله خود درج نمایند.
 
 

در آدرس دهی رعایت نکات زیر حائز اهمیت بوده و عدم رعایت این نکات منجر به از دست رفتن امتیاز مقاله خواهد گردید:

 
  • آدرس دهی (Affiliation) باید کامل و دقیقا مطابق فرمت مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد باشد. ( از نظر املای دقیق، رعایت فاصله ها، گذاشتن کاما در جای مشخص)
 
  • آدرس ها باید به ترتیب ذکر نام مولفین لیست شوند. مثلا زمانی که مقاله ای توسط سه مولف از دو موسسه منتشر می شود، در چنین مواردی، نام و نشانی هر مولف باید شامل تخصیص علایم مناسبی نظیر a، b یا c پس از نام و پیش از (یا پس از) نشانی صحیح باشد.
 
  • از ذکر نام بیمارستان ها و همچنین پژوهشکده در آدرس دهی خود داری گردد.
 
  • در آدرس دهی مقالات مراکز تحقیقات، اعضای محترم هیات علمی عضو مرکز تحقیقات می بایست Affiliation خود را کاملا مطابق با فرمت مصوب مراکز تحقیقات درج نمایند و از ذکر نام گروه، دانشکده یا بیمارستان پس از نام مرکز تحقیقات خودداری نمایند.
 
 

      در صورت تمایل به درج نام دانشکده مربوطه به منظور تخصیص امتیاز برای دانشکده، توصیه می شود  نام گروه و دانشکده خود را

       مطابق فرمت مصوب دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان آدرس دوم  قید نمایند. یعنی برای یک نویسنده دو آدرس ذکر میگردد.              

  به عنوان مثال:  

Authora,b

a: Biotechnology Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

b: Department of Nutrition, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
 
 •
  • واژه Faculty  فقط برای دانشکده پزشکی به کار میرود.  برای سایر دانشکده ها از واژه ی School استفاده شود.
 
 •
  • برای آدرس دهی زیر گروههای مراکز تحقیقاتی، نام زیرگروه (Division) پیش از نام مرکز تحقیقات باید ذکر گردد. مثلا در مورد بخش علوم شناختی که زیر گروه مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری می باشد آدرس دهی به شکل زیر می باشد:
 
 

   آدرس دهی انگلیسی:

Division of Neurocognitive Sciences,  Psychiatry  and Behavioral Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

  آدرس دهی فارسی:

بخش علوم شناختی،  مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران