مدیران معاونت پژوهش و فناوری

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 26 شهریور 1398 05:52

 

 

استاد گروه فارماسیوتیکس
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دكتر سعید اسلامی

دانشیار گروه داروسازي باليني

مديرپژوهش و فناوری دانشگاه
Email:eslamis[at]mums.ac.ir
 كارشناسان

 

دكتر عبدالرسول رنگرزی
استادیارگروه مواد دندانی
مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی
  دكتر سیامک زارعی قنواتی
دانشیارگروه چشم دانشگاه

مدير روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارها
دكتر سجاد سحاب نگاه
سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي
استادیار گروه بافت 
Email: sahabnegahs[at]mums.ac.ir

  دکتر مجتبی سنکیان
استادیار گروه ایمونولوژی و آلرژی
مدیر توسع فناوری سلامت دانشگاه

دکتر مژگان دارابیان
 
مدیر پزوهشکده بوعلی
 
darabianM[at]mums.ac.ir
  دكتر علی مرادی
 
رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات
moradim1[at]mums.ac.ir
 
دكتر هادی منوری
 
 رئیس مرکز رشد فناوری دارویی
monavarih[at]mums.ac.ir
 
دكتر مجيد مميزان

رئيس مركز رشد سلامت
MomayezanM1[at]mums.ac.ir
 
دکتر علی اکبر حریمی
مدیر داخلی معاونت پژوهشی
harimiaa1[at]mums.ac.ir