اوقات شرعی

مدیران معاونت پژوهش و فناوری


 

استاد گروه فارماسیوتیکس
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دكتر سعید اسلامی

استاديار گروه داروسازي باليني

مديرپژوهش و فناوری دانشگاه
Email:eslamis[at]mums.ac.ir
 كارشناسان

 

دكتر رامین صادقی
دانشیار گروه پزشکی هسته ای
مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی
  دكتر سیامک زارعی قنواتی
استادیار گروه چشم دانشگاه

مدير روابط دانشگاهي، امور بين الملل و سمينارها
دكتر رسول صاحب علم
سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

دکتر مجتبی سنکیان
استادیار گروه ایمونولوژی و آلرژی
مدیر توسع فناوری سلامت دانشگاه

دکتر محمد رمضانی
استاد گروه بیوتکنولوژی دارویی
مدیر پزوهشکده بوعلی
رئیس مرکز تحقیقات علوم دارویی
RamezaniM[at]mums.ac.ir
  دكتر رضا كاظمي اسكويي

دانشیار گروه بیوتکنولوژی پزشکی
رئیس آزمایشگاه جامع تحقیقات
OskueeKR[at]mums.ac.ir
دكتر بيژن ملائكه

دانشیار گروه فارماسیوتیک
 رئیس مرکز رشد فناوری دارویی
MalaekehB[at]mums.ac.ir
دكتر مجيد مميزان

رئيس مركز رشد سلامت
MomayezanM1[at]mums.ac.ir
 
دکتر علی اکبر حریمی
مدیر داخلی معاونت پژوهشی
harimiaa1[at]mums.ac.ir