اوقات شرعی

مجلات دانشگاههاي ديگر

 

 

 

برای دیدن لیست کامل مجلات ISI و PMC ایران به سایت وزارت متبوع hbi.ir مراجعه فرمائید. مجلاتی که در این صفحه ملاحظه می فرمائید به درخواست موسسات و دانشگاه های دیگر گنجانده شده اند.

 

ردیف

نام مجله/فصلنامه

  اراک
  مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 
  اردبیل 
  مجله سلامت و مراقبت دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 
  ارومیه  
  مجله انگليسي زبان International Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences  دانشگاه علوم پزشکي اروميه 
  ایلام
  مجله انگلیسی زبان Journal of Basic Research In Medical دانشگاه علوم پزشکی ایلام
  بابل
  فصلنامه علمی اسلام و سلامت دانشگاه علوم پزشکی بابل
   تبریز
   journal of caring Sciences دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  تربت حیدریه 
  مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
   تهران
  مجله علوم خواب تحت عنوان Journal of sleep sciences دانشگاه علوم پزشکی تهران
  مجله علوم خواب journal of sleep science  دانشگاه علوم پزشکی تهران 
  مجله ارتقاي ايمني و پيشگيري مصدوميت ها دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
  جهرم 
  مجله آموزش و اخلاق در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی جهرم
  زابل 
  نشریه نانو فناوری دانشگاه علوم پزشکی زابل
  زاهدان
  مجله انگليسي زبان Dental Clinical and Experimental Journal دانشگاه علوم پزشکي زاهدان
  ساری 
  فصلنامه علمي- تخصصي موسسه قرآن و عترت پيامبر اعظم (ص) ساري
  سبزوار
  مجله Journal of Biomedicine (JBM) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  سمنان
  مجله انگلسی زبان دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  شیراز
  مجله بين المللي سلامت مدرسه، دانشگاه علوم پزشکي شيراز
  مجله Research & Journal of Rehabilitation Sciences دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز
  قزوین
  مجله علمی پژوهشی Bitechnology and health دانشگاه علوم پزشکی قزوین
  دانشگاه علوم پزشکی قزوین Social Health and Behavior
  قم
  انگلیسی زبان health, Spirituality,and medical Ethics
   Health spirituality and medical 
  کاشان
  نشريه بين المللي International Archives of Health Sciences دانشگاه علوم پزشکي کاشان
  دو مجله انگلیسی زبان دانشگاه علوم پزشکي کاشان
  دو مجله انگلیسی زبان Archives of Trauma Research and Nursing and Midwifery Studiesدانشگاه علوم پزشکی کاشان 
  کردستان
  محله انگلیسی زبان مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان
  مجله لاتین گیاهان دارویی (Advanced Herbal) Medicine) دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد
  کرمان
  فصلنامه علمي و پژوهشي لاتين دانشگاه علوم پزشکي کرمان
  مجله اعتیاد وسلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مجله بین المللی مدیریت و سیاست گذاری در سلامت وابسته به پژوهشکده آینده پژوهشی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان
  گلستان
  مجله دانشجویی حکیم سیداسماعیل جرجانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
  مجله انگليسي زبان Journal of clinical abd Basic Research (JCBR) دانشگاه علوم پزشکي گلستان
  مجله انگليسي زبان Journal of Research Development in Nursing & Midwifery دانشگاه علوم پزشکي گلستان
  گیلان
  مجله انگلیسی Caspian Journal of Neurolagical Sciences داانشگاه علوم پزشکی گیلان
  فصلنامه Caspian Journal Of Neurological Sciences دانشگاه علوم پرشکي گيلان
  لرستان
 

مجله انگلیسی زبان Herbal Medicines Journal دانشگاه لرستان

  مازندران
 

مجله انگلیسی زبان Journal of Pediatrics Review

 

مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران Journal of nursing and Midwifery sciences

  نیشابور
  مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
  مجله دانشگاه علوم پزشکي نيشابور
  هرمزگان
  مجله انگلیسی زبان Hormozgan Medical Journal
  مجله طب پیشگیری وابسته دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  مجله اطلاع رسانی پزشکی نوین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  مجله راهبرهای توسعه در آموزش پزشکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  مجله انگلیسی زبان International electronic journal of medicine کمیته تحقیقات دانشجویی هرمزگان
  مجله انگلیسی پزشکی مولکولی Molcular medicine journalدانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  مجله پزشکی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
   همدان
       Avicenna Journal of Medical Biochemistry
  مجله آموزش و سلامت جامعه 
  مجله تحقیقات در ارولوژی  
  مجله ارگونومی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
  مجله مهندسی بهداشت حرفه ای
  مجله Avicenna Journal of Environmental Health Engineering دانشگاه علوم پزشکی همدان
  مجله آموزش و سلامت جامعه دانشگاه علوم پزشکي همدان
   مجله انگليسي زبان Avicenna Journal of Neuro Psvcho Physiology دانشگاه علوم پزشکي همدان
  یزد
  مجلات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد
  مجله Elderly Health Journal  دانشگاه علوم پزشکی یزد
  مجله خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکي يزد
  مجله تخصصی و فوق تخصصی رانیولوژی دانشگاه علوم پزشکی یزد
  مجله خون و سرطان دانشگاه علوم پزشکی صدوقی یزد
  مجله journal of food qulity and hazards control دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
   متفرقه
  Journal of Iranian Medical Council
   International Journal of Nutrition sciences
  international cardiovascular research journal
   Environmental health engineering &management journal?Vol.4/No.4
  مجله انگلیسی زبان سلامت در حوادث بلایا Health in Emergency and Disater Quartery  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  مجله بین المللی انگلیسی Arvand journal of Health and Medical Sciences
  مجله انگلیسی زبان تخصصی، اپیدمیولوژی و بهداشت شغلی Journal of Occupational Health and Epidemiology
  فصلنامه علمی-تخصصی بیمه سلامت و عدالت (سازمان بیمه سلامت ایران)