اوقات شرعی

كارشناسان معاونت پژوهشی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 18 آذر 1394 05:36
    شماره تماس Email
دکتر علي اکبر حريمي مدير داخلي معاونت پژوهش و فناوری 38430236  harimiaa1[at]mums.ac.ir
سوسن ضابطيان مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی معاونت پژوهش و فناوری
38411538  zabetians1[at]mums.ac.ir
فاطمه سازگار
مسئول دفتر معاونت پژوهش و فناوری و رابط سايت
38411538
کامیار بزرگ نیا رئيس حسابداري
38515113
جلال کامرانی امین اموال
38437422
محمدشکری مسئول صدورچک وترازهای مالی 38415666 shekarim1[at]mums.ac.ir
مصطفی احمدی رستگار مسئول اعتبارات ورسیدگی
38415666
فریده محجوب مسئول ثبت اسنادهزینه
38837592
اکرم چیلان مسئول پیگیری اسنادازامورمالی
38451528
غلامحسن اطمینان نامه رسان حسابداری
38451531
مهدی ستوده وش
متصدی امور دفتری
38430236
setoudehvm1[at]mums.ac.ir
علي اكبر طاهري پويا راننده
38411538
 taheripa1[at]mums.ac.ir