اوقات شرعی

کمیته اخلاق

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 21 خرداد 1398 06:30

 

معرفی

به منظور دستيابي به اهداف و ارزشهاي والاي اخلاقي و حفظ شان و كرامت انساني در انجام پژوهشهاي پزشكي و تاكيد بر رعايت جنبه هاي شرعي، حقوقي و اخلاقي در پژوهش هاي علوم پزشكي، كميته هاي منطقه اي اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي  در هر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و يا مراكز تحقيقاتي در سراسر كشور تشكيل مي گردد.
 
اهداف
 
1- رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در تمامي پژوهش هاي اپيدميولوژيك ، باليني و علوم پايه و تحقيقات نظام بهداشتي – درماني
2- مراقبت از انسانها در برابر خطرات احتمالي ناشي از تحقيق
3- حفظ حقوق آزمودني،پژوهشگر و سازمان مجري پژوهش و حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق
4- پيشگيري از اجراي طرحهاي تحقيقاتي مغاير با موازين اخلاق اسلامي و اخلاق ملي كه ممكن است توسط محققين در داخل كشور به اجرا درآيد.
5- ترويج فرهنگ استفاده از مشاورين اخلاقي و خصوصي در برنامه اي تحقيقاتي

 

نمودار گردش کار کمیته اخلاق

برنامه کارگاه  اخلاق برگزار شده در سال 95

مشخصات كامل تركيب  كميته‌هاي اخلاق در پژوهش‌هاي زيست-پزشكي

 

اعضاء کمیته

اسامی و مشخصات کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

سمت عضو کميته

نام و نام خانوادگي

مدرك و رشته  تحصيلي

سمت دانشگاهي/سازماني

مرتبه علمي

رئیس

دکتر محمدرضا دارابي

متخصص کليه و مجاري ادراري

رئیس دانشگاه

استاد

دبیر

دکتر محسن تفقدی

داروسازی  PhD

فارماسیتوتیکس

معاون پژوهش و فناوری

استاد

پژوهشگر 2 

دکتر سعید اسلامی

داروسازی  PhD

مدیر پژوهشی دانشگاه

دانشیار

متخصص اخلاق پزشكي

دکترمحمد علی کیانی

گوارش اطفال

هیئت علمی دانشکده پزشکی

دانشیار

متخصص آمار/اپيدميولوژي

دکتر علی تقی پور

دکتری اپیدمیولوژی

هیئت علمی دانشکده بهداشت

دانشیار

حقوقدان

دکتر فاطمه لشکری

فوق لیسانس حقوق

 

نماینده دفتر حقوقی دانشگاه

نماینده جامعه

دکتر سید حسین اورعی

دکتری ریاضی

هیئت علمی باز نشسته دانشگاه فردوسی

استاد

روحانی

حجة الاسلام دکترمهدی ابراهيمی

علوم قرآن وحديث

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

استاد

مشاور

دکتر فاطمه همایی شاندیز

انکولوژیست

هیئت علمی دانشکده پزشکی

دانشیار

مشاور

دکتر علی قاسمی

فوق تخصص هماتولوزی

هیئت علمی دانشکده پزشکی

دانشیار

مشاور

دکتر منور افضل اقایی

پزشکی اجتماعی

PhD

هیئت علمی دانشکده بهداشت

دانشیار

پژوهشگر 1

دکتر صدیقه فضلی بزاز

ميکروبيولوژی داروئی

هیئت علمی دانشکده داروسازی

استاد

مشاور

دکتر زهرا سادات منظری

پرستاري

هیئت علمی دانشکده پرستاری

استادیار

مشاور

دکتر هادی استادی مقدم

بينايي سنجي

هیئت علمی دانشکده پزشکی

استاد

مشاور

دکتر مجید صنعت خانی

بيماريهاي دهان

هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

دانشیار

مشاور

دکتر مهدی یوسفی

طب سنتی

هیئت علمی دانشکده طب سنتی

استادیار
دستورالعملها وراهنماهاي اخلاقي پژوهشي

 
با توجه به لزوم استفاده از کدهای اخلاقی و نظارت اخلاق بر طرح های پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش با نظر خبرگان و مدیران پژوهشی کشور اقدام به بازنگری راهنما های (کدها) عمومی و اختصاصی اخلاق در پژوهش نموده است.  بدیهی است رعایت مفاد این راهنماها در طرح های پژوهشی الزامی می باشد. آخرین نسخه مصوب این راهنما ها به شرح زیر می باشد:

دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

روند صدور شناسه (كد) مصوبه‌ي اخلاق كميته‌هاي اخلاق  در پژوهش دانشگاهي و سازماني

فرایند گردش کار کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

فرم  در خواست بررسي طرح هاي پژوهشي توسط كميته اخلاق  

راهنماي کشوري اخلاق در انتشار آثار پژوهش علوم پزشکي
 آئين نامه آموزشي کارشناسي ارشد
 دستورالعمل تشکيل، سطح بندي و شرح وظايف کميته هاي اخلاق در پژوهشهاي زيست پزشکي
 دستور العمل رسيدگي به تخلفات پژوهشي 8- مطالعات باليني و مطالعات هم ارزي زيستي بر وري داروها

آئین نامه ها و ضوابط داروئی- مجموعه اول- 1389

ابلاغ طی نامه شماره 1365/655/د مورخ 22/10/1389

کدهای حفاظت آزمودنی انسانی درپژوهش‌های علوم پزشکی

10- بیانیه هلسینکی (ویرایش 2013 )
(جدید) دستورالعمل مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی( نامه) 11- ترجمه بیانیه هلسنیکی (ویرایش 2013)
   
   

 
 

فرم رضایت نامه

 
راهنمای تکمیل فرم رضایت آگاهانه