اوقات شرعی

طرح پایش سلامت کارکنان(کوهورت)

جهت کسب اطلاعات در مورد معاینات و تست های فرآیند پایش، بروشور طرح را مطالعه بفرمایید.

تلفن تماس : 38022571-051