اوقات شرعی

آشنایی با انواع مقالات پژوهشی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 08 شهریور 1395 07:23

 

دوره آشنایی با انواع مقالات پژوهشی با کد تقویم 23117 بتاریخ 16/6/95

 

دوره کد داد آشنایی با مقالات پژوهشی با کد تقویم 23117 در تاریخ 16 6/95 و 18/6/95 با 8 ساعت آموزش در محل سالن اجتماعات  پژوهشکده بوعلی  با تدریس جناب آقای دکتر امین رضا نیک پور برگزار خواهد شد

لیست اسامی  فراگیران یه پیوست ذیل می باشد

 

سعيده احمدي سيماب كارشناس آمار
مرجان اردكانيان اپراتور
بهاره بشروئي شرق كارشناس آمار
سيما بيگلي كارشناس امور پژوهشي
فاطمه پوراسماعيل سيوكي كتابدار
سميرا توسلي نوقابي كارشناس امور پژوهشي
الهه جاجرمي برنامه نويس سيستم
ناهيد جلاليان الهي كارشناس امور پژوهشي
مريم حائري صالح كتابدار
علي اكبر حريمي رئيس گروه (محقق )
ناهيد حسين زاده ثاني تحليل گرسيستم
مژگان دارابيان مدير بيمارستان
مژده داورپناه كتابدار
مژگان داورپناه كارشناس سمعي وبصري
مرضيه دفاعي ماما
پريسا رجايي كارشناس آمار
طلعت رحماني فر ويراستار
معصومه رحمتي سردشت كتابدار
مهدي ستوده وش متصدي امور دفتري وبايگاني
فاطمه شيعه زاده كارشناس امورپژوهشي(صنايع غذائي )
سوسن ضابطيان مسئول سمعي وبصري
نعيمه عشقي كارشناس امور پژوهشي
فائزه عصمتي كارشناس امور پژوهشي
مهدي عطاران سعدآباد كارشناس روابط دانشگاهي
جلال كامراني مشهدي كتابدار
منصوره محمدنژاد كتابدار
عادله مهدي زاده كارشناس امور پژوهشي
احمد نژادهادي مترجم
صدف نظري زارع كارشناس امور پژوهشي
نويد نكوئي شهر كارشناس آمار
سارا هاديان تحليل گرسيستم