اوقات شرعی

دوره آشنايي با Impact factor

آخرین به روز رسانی پنج شنبه, 07 مرداد 1395 06:35

با احترام به اطلاع می (Impact factor رساند دوره آموزشی«  )

»با کد تقویم هفتگی  در تاریخ 22402

مردادماه ساعت 12 سالجاری از ساعت 9 الی 13 در محل دانشکده  بهداشت –سالن کتابخانه  برگزار که جنابعالی در این دوره ثبت نام شده اید . (لیست پیوست).  لذا با توجه به تعهد نامه حضور در دوره های آموزشی در صورت  عدم تمایل به حضور در این دوره  حداکثر تا 3 روز قبل از برگزاری  جهت حذف  نامتان در این دوره به همین ایمیل اعلام فرمائید  .در صورت غیبت، برای شرکت در دوره بعدی هزینه دریافت خواهد شد

نام

نام خانوادگی

نام پدر

محل خدمت

مهرداد

يوسفي فرد

عباس

مركزبهداشت استان

علي اكبر

حريمي

محمود

معاونت پژوهشي

مهدي

ستوده وش

محمد

معاونت پژوهشي

پريسا

رجايي

محمد

معاونت پژوهشي

مژگان

دارابيان

حسين

معاونت پژوهشي

حميده

حاجي اميري

ابوالفضل

كتابخانه مركزي

منيژه

كابلي باغ سياهي

حسن

اداره اموراداري

اكرم

صفري

محمد

امور خدمات آموزشي دانشجويي

ليلا

اصغرنيا گلمكان

يدا...

امور خدمات آموزشي دانشجويي

روح اله

رضائي

حبيب اله

امور خدمات آموزشي دانشجويي

مهديه

كارگذاري

محمد حسين

كتابخانه

منور

مددي

حبيب اله

كتابخانه

معصومه

بوجاريان

محمدتقي

اداره اموراداري

زهرا

جنگي

نوروزعلي

مديريت بيمارستان

سعيد

حامد

محمدحسين

كتابخانه و انتشارات

طيبه

ناصر دلشاد

محمد رضا

امور اداري

سيد حميد

پورحسيني حصار

سيد رحيم

اداره خدمات آموزشي ودانشجوئي

سمانه

مهدويان نسب

محمود

كتابخانه وانتشارات

اكرم

عبادي

قدرت

كتابخانه وانتشارات

منيرملقبه به طاهره

وفائي حسيني

رجبعلي

كتابخانه وانتشارات

فاطمه

دشتي جوان

محمدحسن

كتابخانه وانتشارات

نصرت اله

صادقيان

محمدصادق

كتابخانه وانتشارات

اميره

زارعي ثاني

اصغر

كتابخانه وانتشارات

فرشته

نوروزي روشناوند

محمود

كتابخانه وانتشارات

مليكا

دهقان ابراهيمي

غلامرضا

كتابخانه وانتشارات

اكرم

نقي پور طالعي

علي بخش

دانشكده بهداشت

شهلا

بخشايشي

احمد

دانشكده بهداشت

سعيده

احمدي سيماب

شهرخ

پژوهشكده بوعلي

فاطمه

مزدكاركاخكي

عباسعلي

كتابخانه وانتشارات

راحله

باقرزاده

حبيب اله

كتابخانه وانتشارات

فاطمه

رضايي شورابي

محمدرضا

كتابخانه وانتشارات

محسن

شيرازي مهرآباد

محمدعلي

كتابخانه وانتشارات

مجيد

رهبان

ابوالقاسم

اداره اموراداري

زهره

اسماعيل زاده اندرابي

عباسقلي

كتابخانه وانتشارات

زهرا

جنگي

محمدحسين

كتابخانه وانتشارات

محمدكاظم

زندگاني

علي اصغر

كتابخانه وانتشارات

نجمه

زارع سلطانيه

غلامرضا

كتابخانه وانتشارات

عماد

ابراهيم زاده

هادي

كتابخانه وانتشارات

فاطمه

فولادي

حسن

كتابخانه وانتشارات

فاطمه

رضا پور

علي اصغر

كتابخانه وانتشارات

احمد

نژادهادي

محمدحسين

مديريت روابط دانشگاهي وامور بين المللي وسمينارها

طلعت

رحماني فر

محمد

دفتر مجله

طلعت

رحماني فر

محمد

دفتر مجله

ناهيد

حسين زاده ثاني

محمود

دفتر مجله

منصوره

محمدنژاد

حسين

دفتر مجله

فاطمه

پوراسماعيل سيوكي

محمد

مديريت مطالعات وتوسعه آموزش پزشكي

معصومه

رحمتي سردشت

غلامحسن

مديريت امورپژوهشي

ناهيد

جلاليان الهي

حسين

مديريت امورپژوهشي

سميرا

توسلي نوقابي

عليرضا

مديريت امورپژوهشي

فائزه

عصمتي

حسين

مديريت امورپژوهشي

نام

نام خانوادگی

نام پدر

جلال

كامراني مشهدي

حسين

مديريت روابط دانشگاهي وامور بين المللي وسمينارها

مژگان

داورپناه

رحمت

مديريت امورپژوهشي

مرجان

اردكانيان

عباس

مديريت امورپژوهشي

عادله

مهدي زاده

عباس

مديريت امورپژوهشي

سارا

هاديان

حميدرضا

مديريت امورپژوهشي

بهاره

بشروئي شرق

ابوتراب

مديريت امورپژوهشي

الهه

جاجرمي

محمد

مديريت امورپژوهشي

نويد

نكوئي شهر

محمد حسين

كتابخانه مركزي

مريم

حائري صالح

محمدباقر

كتابخانه مركزي

مريم

قلي نيا عدالتي

حسين

كتابخانه مركزي

پروانه

مديراماني

محمود

كتابخانه مركزي

مژده

داورپناه

رحمت

مديريت امورپژوهشي

سيما

بيگلي

حسين

مديريت امورپژوهشي

1