اوقات شرعی

متقاضیان وام از صندوق سلامت ثامن-2

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 20 شهریور 1397 05:09

 

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          
   

 

طرح شماره 11
نام شركت
شركت داروسازي دكتر رجبي
نام محصول
احداث واحد تحقیق و توسعه و کارگاه تولید نیمه صنعتی شرکت داروسازی دکتر رجبی در شهرک فناوری واقع در شهرک صنعتی توس
مديرعامل
دكتر اميد رجبي
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
2500
تاريخ درخواست
92/7/9
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/8/28
نظر شوراي فناوري
مبلغ مورد تصويب : 2.000.000.000 ريال (دو ميليارد ريال)
مدت تنفس :  1 سال
مدت بازپرداخت : 3 سال بعد از اتمام مدت تنفس
نحوه پرداخت :100% مبلغ در ابتدا و پس از ارائه پيش فاكتور
درصد سود وام : مطابق قوانين فعلي صندوق معادل 12%
 
طرح شماره 12
نام شركت
----
نام محصول
طراحي و ساخت بيوسنسور مبتني بر آپتامر براي سنجش سريع و حساس باقي مانده آنتي بيوتيک استرپتومايسين در مواد غذائي
مديرعامل
دکتر محمد رمضانی
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
1966.450
تاريخ درخواست
92/3/11
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
92/12/20
نظر شوراي فناوري
در خصوص همكاري و مشاوره در خصوص طرح تجاري(business plan) ، سوالات اقتصادي و برآوردهاي مربوطه، مقرر گرديد از محل بودجه صندوق ايشان به يكي از شركت هاي مشاوره مورد تاييد صندوق معرفي شوند. مجددا پس از پاسخ دقيق به سوالات داوران جهت طرح در اختيار شوراي فناوري قرار گيرد.

 

طرح شماره 13
نام شركت
باقری و پسران
نام محصول
ست تزریقات پرستاری
مديرعامل
احسان باقری
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
520
تاريخ درخواست
92/12/10
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/2/2
نظر شوراي فناوري
 مبلغ مورد تصويب : 250.000.000 ريال (دو یست و پنجاه میلیون ريال)
مدت تنفس :  1 سال  ( در جلسه 94/7/14 بنا به تضقای ایشان 6 ماه افزایش یافت)
مدت بازپرداخت : 2 سال
درصد سود وام : مطابق قوانين فعلي صندوق معادل 12%

 

طرح شماره 14
نام شركت
تجهیزات پیشرفته درمان
نام محصول
توليد دستگاه DC شوك قلبي
مديرعامل
محمد آهنیان
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
8000
تاريخ درخواست
92/12/10
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/2/16
نظر شوراي فناوري

به علت اينكه كار به شكل مونتا‍ژ ارائه شده، مورد موافقت قرار نگرفت.

 

طرح شماره 15
نام شركت
---
نام محصول
تولید آنتی بادی پلی کلونال و منوکلونال بر علیه آنتی ژنهای   B-HCG و  TSH 
مديرعامل
دكتر سيد امير جلالي
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
2410
تاريخ درخواست
93/3/4
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/3/13
نظر شوراي فناوري

مورد موافقت قرار نگرفت.

 

طرح شماره 16
نام شركت
شرکت پارس تک رخ
نام محصول
استخراج اسيد آسكوربيك از ميوه گل نسترن
مديرعامل
محمدتقی میراحمدی
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
5000
تاريخ درخواست
93/2/20
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/3/13
نظر شوراي فناوري

مبلغ مورد تصويب : 150.000.000 ريال (یکصدو پنجاه میلیون ريال) جهت خريد دستگاه و تجهيزات

مدت تنفس :  1 سال
مدت بازپرداخت :  3 سال
درصد سود وام : 12%

 

طرح شماره 17
نام شركت
پایافناوران فردوسی
نام محصول
پروفایل فشار کف پا
مديرعامل
دکتر رضا لطفی
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
1500
تاريخ درخواست
92/12/10
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/4/24
93/7/8
93/9/18
نظر شوراي فناوري
پس از ارائه طرح تجاري سازي، مجددا مطرح شود.
پس از استعلام از دانشگاه فردوسی مجددا مطرح شود.
بررسی نهایی منوط به اخذ رضایت آقای دکتر مصطفی معظمی شد.

 

طرح شماره 18
نام شركت
شرکت پارس تک رخ
نام محصول
استخراج و تولید داروی ضد سرطان از عصاره انار
مديرعامل
محمدتقی میراحمدی
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
5000
تاريخ درخواست
93/5/26
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/7/8
93/9/18
نظر شوراي فناوري
 • با توجه به درخواست شرکت برای اخذ وام برای دومین مرتبه، مقرر گردید شرکت هایی مجاز به اخذ وام دوم باشند که :
 • محصولی که برای تولید آن وام اول را دریافت کرده اند تولید شده باشد.
 • از وام اول یک سوم مبالغ بطور مناسب بازپرداخت شده باشد.
 • گزارش بازدید یکی از اعضاء شورای فناوری از کارگاه تولیدی موجود باشد.
 • گزارش مالی مبنی بر توان بازپرداخت دو وام همزمان موجود باشد.
 • تسویه پیش از موعد مبلغ یک سوم برای دریافت وام دوم موافقت شد
 • مبلغ مورد پذيرش: 5 میلیارد ریال
 • مدت تنفس : 12 ماه (یکسال)
 • مدت بازپرداخت : 3 سال
 • درصد سود وام : 12%

 

طرح شماره 19
نام شركت
شرکت صباتجهیز سبلان
نام محصول
کیت ها و تست های تشخیص بویایی
مديرعامل
صفا طاهرخانی
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
1000
تاريخ درخواست
93/7/22
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/10/30
93/12/26
نظر شوراي فناوري
با شرط عدم دریافت وام از محل دیگر برای این موضوع، به شرح ذیل مورد تایید قرار گرفت:
 • مبلغ مورد پذيرش: 1 میلیارد ریال
 • مدت تنفس : بدون تنفس
 • مدت بازپرداخت : 3 سال
 • درصد سود وام : 12%
 • ضمانت : مطابق قوانین صندوق
درخواست شرکت صباتجهیز سبلان برای تسهیل شرایط ضمانت مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت. پرداخت به این شرکت مطابق مصوبات قبلی و براساس قوانین صندوق انجام گیرد.

 

طرح شماره 20
نام شركت
رویان طب قائم
نام محصول
الکترود الکترومیوگرافی
مديرعامل
مجتبی نوروزی
مبلغ درخواستي(ميليون ريال)
2500
تاريخ درخواست
93/12/6
تاريخ بررسي در شوراي فناوري
93/12/26
نظر شوراي فناوري
مبلغ مورد پذيرش: 1.250.000.000 ریال (یکصدو بیست و پنج میلیون تومان)
مدت تنفس : یکسال
مدت بازپرداخت : 3 سال
درصد سود وام : 12%
ضمانت : مطابق قوانین صندوق

 صفحه 1     صفحه 2        صفحه 3     صفحه 4       صفحه-5