اوقات شرعی

حمایتهای هدفمند بر اساس اولویت های دانشگاه

آخرین به روز رسانی شنبه, 12 مرداد 1398 09:25

 

فرم پیش نویس

 

 پیشنهادات با شرایط زیر اولویت داشته و اهداف فراخوان طرح های اولویت دار دانشگاه را تامین می کنند:

1-      سوابق و تجربه مثبت پژوهشی تیم اجرایی در زمینه موضوع مطروحه و حوزه های مرتبط

2-     بکارگیری همزمان پژوهشگران جوان در کنار پژوهشگران پرتجربه در تیم پژوهشی

3-     هدف گذاری برای یک محصول به عنوان دستاورد پژوهش (اختراع، دستوالعمل و ...)

4-     همکاری مشترک با یک موسسه بین المللی با هدف اصلی حل مشکلات بیماران ایرانی

5-     سرعت بالا (حداکثر 2 ساله) تاثیرگذاری دستاورد پژوهش بر مشکل بهداشتی/ درمانی / سیاست گذاری (زودبازده)

6-     محوریت و دخالت ذینفعان پژوهش (بیماران، مردم و/یا انجمن های بیماران)

7-     در تمام اولویتهای مذکور ارزیابی کاربرد بالینی مداخلات و مطالعات ترجمانی (Translational) که به کاربرد/محصول نزدیکتر هستند هدف فراخوان بوده یا بطور ویژه امتیاز دارد. 

8-    پایان نامه (کلیه مقاطع) بودن طرح پیشنهادی در شرایط مساوی اولویت خواهد داشت.

9-     طرحهای مشترک بین دانشگاهی، بین المللی و مشترک با صنعت/سازمانها که منجر به جذب منابع خارج دانشگاهی می شوند امتیاز ویژه خواهند داشت.

10-    طرحهای که تیم اجرایی ترکیبی از اعضای محترم هیات علمی پایه و بالین باشند امتیاز ویژه خواهند داشت.

11-    در داوری طرحها خط پژوهشی (Research line) پژوهشگر متقاضی مورد توجه قرار گرفته و پژوهشگرانی که پژوهش پیشنهادی ایشان در خط پژوهشی ایشان باشد در اولویت خواهند بود.

 

لیست اولویت ها به ترتیب زیر می باشد:

 • o  سلول های بنیادی ( فقط کاربرد بالینی)
 • o  بیماری های اعصاب و روان
 • o بیماری های قلب و عروق ( فقط کاربرد بالینی و با تاکید بر تاثیر کاهشی بر مرگ های زودرس)
 • o HTLV-1 ( با تاکید بر مداخلات بالینی)
 • o کاهش خطاها و منطقی کردن دارو، تجهیزات و تست های تشخیصی ( فقط کاربرد بالینی)
 • o فناوریهای نوین (فقط کاربرد بالینی)
 • o  پژوهش درآموزش ( فقط طرح های مداخله ای)
 • o دیابت (فقط کاربرد بالینی و با تاکید بر پیشگیری و تشخیص به موقع)
 • o مراقبت های بارداری و پیش از بارداری (با تاکید بر تاثیر کاهشی بر مرگ مادر و نوزاد)
 • o اخلاق ، فرهنگ، توسعه، مدیریت، سیاست گذاری، نماز و سلامت معنوی، فرهنگ ایثار و شهادت
 • o مستندسازی علمی آثار تحریم های ظالمانه آمریکا
 • o فرآورده های گیاهی
 • o بلایای طبیعی و پیامد های آن  نظیر سیل و زلزله
 • o  پیشگیری، درمان و کاهش آسیب های فردی و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات