اوقات شرعی

میز خدمت

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 02 بهمن 1397 06:18
   اعتبار پژوهشی اعضاء هیات علمی دانشگاه      
  نحوه ارائه خدمت -پروپوزال طرح های پژوهشی        
 

 نحوه ارائه خدمت همکاری دانشجویان،کارورزان و سایر همکاران

خارج از دانشگاه در طرح های تحقیقاتی

       
   نحوه ارائه خدمت   - تاسیس پژوهشکده ها        
   نحوه ارائه خدمت  - تاسیس مراکز تحقیقات        
  نحوه ارائه خدمت جهت بررسی کاربرگ          
   نحوه ارائه خدمت جهت پرداخت حق التحقیق مقالات        
  نحوه ارائه خدمت جهت ثبت مقالات چاپ شده        
   نحوه ارائه خدمت جهت اطلاع رسانی پزشک پژوهشگر        
   نحوه ارائه خدمت جهت اطلاع رسانی پسا دکترا پژوهشی        
  نحوه ارائه خدمت جهت اطلاع رسانی دستیار پژوهشی        
  نحوه ارائه خدمت جهت اطلاع رسانی دکتری پژوهشی        
  نحوه ارائه خدمت جهت اطلاع رسانی فلوشیپ پژوهشی
       
  نحوه ارائه خدمت جهت اطلاع رسانی هیات علمی پژوهشی ضریب k