اوقات شرعی

شوراها و کمیته ها

آخرین به روز رسانی شنبه, 22 ارديبهشت 1397 07:58
 
 
شوراها و کمتیه های معاونت پژوهش و فناوری
 
شـوراها کمیتـه هـا
شوای پژوهشی  کمیته اخلاق 
 شورای انتشارات  کمیته روابط بین الملل  
شورای فناوری دانشگاه   کمیته فرصت مطالعاتی
شورای سردبیران  
شورای تخصصی کتابخانه های دانشگاه