پايان نامه هاي دكتري پژوهشي

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 07:33

 

صفحه اول

معرفی مدیریت

     معرفی مدیریت  
معرفی مدیر
   رؤسای زیرمجموعه   كارشناسان

 

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

ثبت اختراع و مالکیت فکری

قوانين و آئين نامه هاي ثبت اختراع         فرم ثبت اختراعات         فرآيند درخواست ثبت اختراع           معرفي شركت هاي طرف قرارداد

شرکت دانش بنیان

              تعريف شركت دانش بنيان       قوانين و مقررات اجرايي         فرم ها        فرآيند درخواست مجوز برای هیات علمی  
  وضعيت متقاضيان صدور مجوز         

اخذ وام از صندوق ثامن

                                                                                                 سایت صندوق      تسهيلات دانشگاه به هيات علمي          وضعيت متقاضيان            

 

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          

آيتم هاي پذيرش طرح توليدي/كاربردي به عنوان پايان نامه (دومين جلسه شوراي فناوري-27/1/1392)
 
  1. قابليت ثبت اختراع در داخل و خارج كشور (با در نظر گرفتن آيتم هاي جديد بودن، نوآوري داشتن، داراي گام ابتكاري (داراي گام خلاقانه بودن وبديهي نبودن اختراع نزد شخصي كه داراي مهارت فني و عادي در آن رشته باشد) – كاربرد صنعتي (قابل ساخت و استفاده بودن در صنعت))
  2. برطرف نمودن نيازهاي اولويت دار جامعه پزشكي
  3. ارزش اقتصادي و به صرفه بودن
  4. سهم تكنولوژي هاي نوين در توليد
  5. امكان توليد در حد نيمه صنعتي و صنعتي محصول
  6. مرتبط بودن با رشته تخصصي افراد
 
 
 
 
فرم پرسشنامه پايان نامه هاي دكتراي پژوهشي
آ