اوقات شرعی

كارشناسان

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 19 آذر 1396 08:57

 

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          

      ¤  فاطمه شیعه زاده - سمينه ساجدي فر : كارشناسان مديريت توسعه فناوري سلامت - تلفن : 38452473
 
     ¤ نجمه عرفانيان: كارشناس مركز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي دانشگاه - تلفن : 37112717
 
     ¤ الهام رمضانی - طاهره صمیمی: كارشناسان مركز رشد فناوري سلامت - تلفن : 37112648