معرفی شوراي فناوري

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 20 تیر 1397 06:51

 

صفحه اول

معرفی مدیریت

     معرفی مدیریت  
معرفی مدیر
   رؤسای زیرمجموعه   كارشناسان

 

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

ثبت اختراع و مالکیت فکری

قوانين و آئين نامه هاي ثبت اختراع         فرم ثبت اختراعات         فرآيند درخواست ثبت اختراع           معرفي شركت هاي طرف قرارداد

شرکت دانش بنیان

              تعريف شركت دانش بنيان       قوانين و مقررات اجرايي         فرم ها        فرآيند درخواست مجوز برای هیات علمی  
  وضعيت متقاضيان صدور مجوز         

اخذ وام از صندوق ثامن

                                                                                                 سایت صندوق      تسهيلات دانشگاه به هيات علمي          وضعيت متقاضيان            

 

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          

شوراي فناوري دانشگاه به استناد مصوبه شوراي دانشگاه مورخ 1391/12/24و مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مورخ 1392/12/28 به صورت رسمي تشكيل شد. با تشكيل سه جلسه كارشناسي شيوه نامه تشكيل شركت‌هاي دانش بنيان براي اعضاء هيات علمي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح و در جلسه اي با حضور رياست محترم دانشگاه به عنوان رئيس شوراي فناوري تصويب گرديد. این شورا به طور معمول هر دوهفته جلسه دارد.
 
 
 وظايف شوراي فناوري دانشگاه : 

v       امور مالكيت معنوي و ثبت اختراعات تحقيقات و دستاوردها

v      تعامل با صندوق ثامن و بررسی و تعیین میزان حمایت مالی از بودجه عاملیت دانشگاه درخصوص شرکتهای متقاضی

v       بررسی تقاضای اخذ مجوز تاسیس شركت هاي دانش بنيان برای اعضاء هیات علمی و ارائه به هیات  امنا

v      هماهنگی،نظارت و تقویت مراكز رشد

v      تقویت ارتباط دانشگاه با صنايع 

v       تدوین سیاست های مربوط به بازاريابي طرح هاي انجام شده در دانشگاه

v      برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف فناورانه دانشگاه

v      گسترش فرهنگ تحقيقات كاربردي و توليدمحور در دانشگاه